HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 16 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 93
Desna strana
Komponenta
Opis
(1)
Utičnica za audioizlaz (slušalice) /
audioulaz (mikrofon)
Služi za priključivanje dodatnih stereozvučnika s
napajanjem, slušalica, malih slušalica, naglavnih slušalica
ili audiokabela televizora. Služi i za priključivanje dodatnog
mikrofona na slušalicama. Utičnica ne podržava dodatne
uređaje koji imaju samo mikrofon.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od ozljeda,
namjestite glasnoću prije nego što stavite slušalice, male
slušalice ili slušalice s mikrofonom. Dodatne informacije o
sigurnosti potražite u odjeljku
Obavijesti o propisima,
sigurnosti i očuvanju okoliša
. Da biste pristupili tom vodiču,
na početnom zaslonu upišite
podrška
, a zatim odaberite
aplikaciju
HP Support Assistant
.
NAPOMENA:
kada se u utičnicu priključi neki uređaj,
zvučnici računala se onemogućuju.
NAPOMENA:
provjerite nalazi li se na kabelu uređaja
četverokontaktni utikač koji podržava audioizlaz (slušalice)
i audioulaz (mikrofon).
(2)
USB 2.0 priključci (2)
Služe za priključivanje dodatnih USB uređaja, npr.
tipkovnice, miša, vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB
koncentratora.
(3)
Žaruljice utičnice RJ-45 (mrežne)/mrežnog
statusa
Služi za priključivanje mrežnog kabela.
Bijelo: mreža je povezana.
Žuto: na mreži se odvijaju aktivnosti.
(4)
Žaruljica prilagodnika izmjeničnog napona
Uključeno: priključen je prilagodnik izmjeničnog
napona i baterija je napunjena.
Isključeno: računalo upotrebljava napajanje iz
baterije.
(5)
Priključak za napajanje
Na njega se priključuje prilagodnik izmjeničnog napona.
6
Poglavlje 2
Upoznavanje računala
Sample