HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 90 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 91
HP genoprettelsesmedier
genoprettelse
72
oprettelse
69
HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI)
bruge
68
downloade
68
HP Recovery Manager
rettelse af startproblemer
72
starte
72
HP Recovery-partition
fjerne
72
genoprettelse
72
hukommelseskort, identificere
9,
10
hukommelseskortlæser,
identificere
9, 10, 25
hurtigtaster
beskrivelse
46
hurtigtaster på tastatur,
identificere
46
Hybrid Graphics (hybridgrafik)
54
højre kontrolzone, identificere
12
Højttalere
identificere
14, 24
tilslutning
26
I
i bunden
17
Indgangseffekt
74
indstilling af
adgangskodebeskyttelse ved
vækning
48
installation
vigtige
sikkerhedsopdateringer
63
Installere
valgfri sikkerhedskabellås
64
integreret, numerisk tastatur,
identificere
15
integreret, numerisk tastatur,
identificering
46
interne mikrofoner, identificere
24
interne mikrofoner, identificering
11
Internetsikkerhedssoftware,
bruge
62
intern skærmknap, identificering
11
K
knap, batteriudløser
16
knappen Trådløs
18
knapper
højre TouchPad
12
tænd/sluk
14
venstre TouchPad
12
knapper til trådløs
knap
18
operativsystem
18
Trådløs assistent software
18
komponenter
foroven
12
højre side
6
nederste
15
venstre side
8
Kontrolpanel til Beats Audio
26
kontrolzone
12
Kritisk lav batterispænding
50
L
lagring af et batteri
51
LAN, tilslutte
23
lav batterispænding
50
Lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkater for
trådløs
17
mærkat med
lovgivningsmæssige
oplysninger
17
Lufthavnssikkerhedsudstyr
55
lydfunktioner, teste
26
lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
6, 7,
25
lysdiode for caps lock,
identificering
13
lysdiode for harddisk
6, 7
lysdiode for lydløs, identificering
13
Lysdiode for webkamera,
identificere
24
lysdiode for webkamera,
identificering
11
lysdioder
caps lock
13
harddisk
6, 7
lydløs
13
RJ-45-status (netværk)
8, 9
strøm
6, 7, 13
Vekselstrømsadapter
8, 9
lysdioder for strøm, identificere
6,
7
M
minimeret billede
oprettelse
71
Miracast
29
mus, ekstern
angive indstillinger
30
mærkater
Bluetooth
17
certificering for trådløs
17
lovgivningsmæssige
oplysninger
17
Microsoft Ægthedsbevis
17
Serienummer
16
service
16
WLAN
17
N
nedlukning
53
netværksstik, identificere
8, 9
O
Offentlig WLAN-forbindelse
22
oplysninger om batteri, finde
49
Oprette forbindelse til et WLAN
22
Opsætning af internetforbindelse
21
Opsætning af WLAN
21
optisk drev, identificere
6, 8
optisk drev, identificering
24
original systemgenoprettelse
71
P
porte
HDMI
8, 10, 25, 27
Miracast
29
opladning (strømstyret)
25
USB 3.0
6, 8, 9, 10, 25
USB 3.0 (strømforsynet)
opladning
8, 10
produktnavn og -nummer,
computer
16
R
Rejse med computeren
58
rejse med computeren
17, 51
78
Indeks
Sample