HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 9 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 91
Sådan bruger du genvejstasterne i Microsoft Windows
....................................
45
Brug af hurtigtasterne
........................................................................................
46
Brug af det integrerede, numeriske tastatur
......................................................................
46
6
Strømstyring
....................................................................................................................................................
47
Start af slumre- eller dvaletilstand
......................................................................................................
47
Manuel start og afslutning af slumretilstand
......................................................................
47
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)
..................................
48
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning
..........................................................
48
Brug af batterimåleren og indstillinger strømstyring
...........................................................................
48
Kørsel på batteristrøm
........................................................................................................................
48
Udtagning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
.......................................................
49
Sådan finder du oplysninger om batteri
.............................................................................
49
Batteribesparelse
...............................................................................................................
50
Identificering af lave batterispændingsniveauer
................................................................
50
Afhjælpning af lav batterispænding
...................................................................................
50
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde
til rådighed
.........................................................................................................
50
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde
til rådighed
.........................................................................................................
50
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte
dvaletilstand
......................................................................................................
51
Lagring af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
...........................................................
51
Bortskaffelse af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
..................................................
51
Udskiftning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
.....................................................
51
Køre på ekstern vekselstrøm
.............................................................................................................
51
Fejlfinding af strømproblemer
............................................................................................
52
HP CoolSense
....................................................................................................................................
52
Opdatering af dit softwareindhold med Intel Smart Connect Technology (kun udvalgte modeller)
....
53
Nedlukning (slukning) af computeren
.................................................................................................
53
Hybrid Graphics og AMD Dual Graphics (kun udvalgte modeller)
.....................................................
54
Brug af Hybrid Graphics (kun udvalgte modeller)
..............................................................
54
Brug af Dual Graphics (kun udvalgte modeller)
.................................................................
54
7
Vedligeholdelse af computeren
......................................................................................................................
55
Forbedring af ydeevnen
.....................................................................................................................
55
Håndtering af drev
.............................................................................................................
55
Bruge HP 3D DriveGuard
..................................................................................................
55
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard
...................................................
56
Brug af Diskdefragmentering
.............................................................................................
56
Brug af Diskoprydning
.......................................................................................................
56
ix
Sample