HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 82 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 91
bd-re (genskrivbare Blu-ray-diske). De er ikke kompatible med HP Recovery Manager-
softwaren. Du kan i stedet bruge et tomt USB-flashdrev af høj kvalitet.
Hvis din computer ikke indeholder et integreret, optisk drev med dvd-skrivefunktioner, kan du
bruge et valgfrit eksternt, optisk drev (købes separat) til at oprette genoprettelsesdiske, eller du
kan hente genoprettelsesdiske på fra support. Se brochuren
Telefonnumre verden over
, som
fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til
support
, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis
du bruger et eksternt optisk drev, skal det tilsluttes direkte til en USB-port på computeren. Drevet
kan ikke tilsluttes en USB-port på en ekstern enhed, f.eks. en USB-hub.
Kontrollér, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette
genoprettelsesmedier.
Oprettelsesprocessen kan vare over en time. Afbryd ikke oprettelsesprocessen.
Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette alle
genoprettelses-dvd'erne. HP Recovery Manager brænder den aktuelle DVD færdig. Næste gang
du åbner HP Recovery Manager, vil du blive spurgt, om du vil fortsætte med at brænde de
resterende diske.
For at oprette HP genoprettelsesmedier:
VIGTIGT:
For tabletter: Forbind tastaturdocken, før disse trin påbegyndes (kun udvalgte modeller)
1.
Skriv
genopret
på startskærmen, og vælg derefter
HP Recovery Manager
.
2.
Vælg
Oprettelse af genoprettelsesmedier
, og følg anvisningerne på skærmen.
Se
Gendannelse vha. HP Recovery Manager
på side
71
, hvis du nogensinde får brug for at
gendanne systemet.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din
situation og ekspertiseniveau:
Windows tilbyder flere muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille
computeren til dens oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger og vejledningstrin i Hjælp
og support. Skriv
hjælp
fra startskærmen, og vælg derefter
Hjælp og support
.
Hvis du har brug for at rette et problem med et forudinstalleret program eller driver, skal du
vælge indstillingen Geninstallering af drivere og programmer under HP Recovery Manager for at
geninstallere det relevante program eller den relevante driver.
Skriv
genoprettelse
på startskærmen, vælg
HP Recovery Manager
, vælg derefter
Drivers
and Applications Reinstall
(Geninstallation af drivere og programmer), og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Hvis du vil nulstille din computer ved hjælp af et minimeret billede, kan du vælge indstillingen HP
Gendannelse af minimeret billede fra HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller) eller HP
Recovery-mediet. Gendannelse af minimeret billede installerer kun drivere og
hardwareaktiverede programmer. Andre anvendelsesområder, som er omfattet af billedet, er
fortsat tilgængelige til installation gennem indstillingen Geninstallering af drivere og programmer
i HP Recovery Manager.
Se
Gendannelse vha. HP Recovery Manager
på side
71
for at få flere oplysninger.
Hvis du ønsker at gendanne den originale partitionering og det indhold, som computeren blev
leveret med fra fabrikken, kan du benytte valgmuligheden Systemgendannelse fra HP
70
Kapitel 10
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample