HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 81 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 91
10
Sikkerhedskopiering, gendannelse og
genoprettelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer:
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Gendannelse og genoprettelse af systemet
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
1.
Når du har installeret computeren, skal du oprette HP Recovery-medier. På dette trin oprettes
der en sikkerhedskopi af HP Recovery-partition på computeren. Sikkerhedskopien kan
anvendes til at geninstallere det oprindelige operativsystem, hvis harddisken bliver beskadiget
eller er blevet udskiftet.
Det HP Recovery-medie, du opretter, giver følgende gendannelsesmuligheder:
Systemgendannelse - Geninstallerer det oprindelige operativsystem og de programmer, der
blev installeret på fabrikken.
Gendannelse af minimeret billede - Geninstallerer operativsystemet og alle
hardwarerelaterede drivere og software, men ikke nogen andre softwareprogrammer.
Nulstil til fabriksindstillinger - Gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved
at slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstalleres
operativsystemet og den software, der blev installeret på fabrikken.
Se
Oprettelse af HP genoprettelsesmedier
på side
69
.
2.
Brug Windows-værktøjer til at oprette systemgendannelsespunkter og oprette
sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger. Du kan finde flere oplysninger og
vejledningstrin i Hjælp og support. Skriv
hjælp
fra startskærmen, og vælg derefter
Hjælp og
support
.
Oprettelse af HP genoprettelsesmedier
HP Recovery Manager er et softwareprogram, der giver dig en måde at oprette
genoprettelsesmedier, efter du har konfigureret computeren. HP Recovery-medier kan bruges til at
udføre en systemgenoprettelse, hvis harddisken bliver ødelagt. Systemgenoprettelse geninstallerer
det oprindelige operativsystem og de programmer, der blev installeret fra fabrikken og konfigurerer
derefter indstillingerne for programmerne. HP Recovery-medier kan også bruges til at tilpasse
systemet eller genoprette fabriksbilledet hvis du udskifter harddisken.
Der kan kun oprettes et sæt HP Recovery-medier. Pas godt på disse genoprettelsesværktøjer,
og opbevar dem et sikkert sted.
HP Recovery Manager undersøger computeren og fastsætter den påkrævede lagerkapacitet for
USB-flashdrevet eller det antal tomme dvd-diske, der vil være påkrævet.
Hvis du vil oprette genoprettelsesdiske, skal din computer være udstyret med et optisk drev med
dvd-skrivefunktionalitet, og du skal kun bruge dvd-r-, dvd+r-, dvd-r dl-og dvd+r dl-diske af høj
kvalitet. Brug ikke læse- og genskrivbare diske, f.eks. cd±rw, dvd±rw, double-layer dvd±rw eller
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
69
Sample