HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 64 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 91
Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte modeller).
Når Diskfragmentering køres på computere med interne harddiske
Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse.
Ved tilslutning af computeren til ekstern vekselstrøm:
Batteriet begynder at oplade.
Skærmens lysstyrke øges.
Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.
Når du frakobler den eksterne vekselstrøm, vil følgende ske:
Computeren skifter til batteristrøm.
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri.
Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.
Fejlfinding af strømproblemer
Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren viser nogle af følgende symptomer, når den tilsluttes
vekselstrøm:
Computeren kan ikke tændes.
Skærmen tændes ikke.
Lysdioderne for strøm er slukket.
Sådan afprøves vekselstrømsadapteren:
1.
Luk computeren ned.
2.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og sæt den derefter i en stikkontakt.
3.
Tænd computeren.
Hvis lysdioderne for strøm
tændes
, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
Hvis lysdioderne for strøm forbliver
slukket
, skal du kontrollere forbindelsen fra
vekselstrømsadapteren til computeren og forbindelsen fra vekselstrømsadapteren til
stikkontakten for at kontrollere, at forbindelserne er sikre.
Hvis forbindelserne er sikre, og lysdioderne for strøm vedbliver at være
slukket
, fungerer
vekselstrømsadapteren ikke og bør udskiftes.
Kontakt support for at få oplysninger om, hvordan du får en ny vekselstrømsadapter.
HP CoolSense
HP CoolSense
registrerer det automatisk, når din computer ikke er i en vandret position og
justerer ydeevne og ventilationsindstillinger for at bevare din computers overfladetemperatur på et
optimalt komfortniveau.
Når HP CoolSense er slået fra, registreres computerens position ikke, og ydeevne og
ventilatorindstillinger er det samme som indstillet fra fabrikkens side. Computerens
overfladetemperatur kan derfor være højere, end den ville være, hvis HP CoolSense var aktiveret.
Når du vil slå CoolSense til eller fra, skal du gøre følgende:
52
Kapitel 6
Strømstyring
Sample