HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 59 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 91
6
Strømstyring
Din computer kan køre på batteristrøm eller på ekstern strøm. Når computeren udelukkende kører på
batteristrøm, og der ikke er en vekselstrømskilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at
du holder øje med batteriniveauet. Computeren understøtter en optimal strømstyringsplan, så du kan
styre, hvordan computeren bruger og sparer strøm, så du kan afbalancere computerens ydeevne
med strømforbruget.
Start af slumre- eller dvaletilstand
Microsoft® Windows® har to strømbesparende tilstande - slumretilstand og dvaletilstand.
Slumre - Slumretilstanden startes automatisk efter en tid med inaktivitet, når computeren kører
på batteri eller en ekstern strømkilde. Dit arbejde gemmes i hukommelsen, så du meget hurtigt
kan genoptage arbejdet. Du kan også starte slumretilstanden manuelt. Se
Manuel start og
afslutning af slumretilstand
på side
47
for at få flere oplysninger.
Dvale - Dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriniveauet bliver kritisk. I dvaletilstand
gemmes dit arbejde i en dvalefil, hvorefter computeren lukkes.
BEMÆRK:
Du kan starte dvaletilstand manuelt. Se
Manuel start og afslutning af slumretilstand
på side
47
og
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)
på side
48
.
FORSIGTIG:
For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte slumretilstand under
læsning af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
BEMÆRK:
Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner,
mens computeren er i slumre- eller dvaletilstand.
Manuel start og afslutning af slumretilstand
Når computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder:
Luk skærmen.
Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste hjørne på startskærmen for at få vist
amuletterne. Klik på
Indstillinger
, klik på ikonet
Strøm
og klik derefter på
Slumre
.
Sådan afsluttes Slumre:
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Hvis skærmen er lukket, skal du åbne den.
Tryk på en tast på tastaturet.
Tap på eller svirp TouchPad.
Når computeren afslutter slumretilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på
skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du har angivet en adgangskode, der skal angives ved aktivering, skal du indtaste
din Windows-adgangskode, før computeren igen vender tilbage til skærmbilledet.
Start af slumre- eller dvaletilstand
47
Sample