HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 57 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 91
FORSIGTIG:
Du skal være meget forsigtig, når du foretage ændringer hjælpeprogrammet Setup
Utility (BIOS). Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.
Handlingstastfunktionen er aktiveret fra fabrikken. Du kan deaktivere denne funktion i Setup Utility
(BIOS). Se
Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (Opsætning) (BIOS) og HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI)
på side
66
, hvis du ønsker anvisninger i, hvordan du åbner Setup Utility (BIOS),
og følg derefter anvisningerne nederst på skærmen.
Når du har deaktiveret handlingstastfunktionen, kan du stadig udføre hver funktion ved at trykke på
tasten
fn
i kombination med den relevante handlingstast.
Ikon
Tast
Beskrivelse
f1
Åbner Hjælp og support, der indeholder selvstudier, oplysninger om Windows-
operativsystemet og computeren, svar på spørgsmål og opdateringer til din computer.
Hjælp og support giver automatiske fejlfindingsværktøjer og adgang til support.
f2
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
f3
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
f4
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis
f.eks. en skærm er sluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast,
så ændres skærmbilledet fra computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det
samme vises på både computerskærmen og skærmen.
f5
På udvalgte modeller, slår tastaturets baggrundsbelysning til og fra.
BEMÆRK:
Sluk for denne funktion, hvis du vil spare på batteriet.
f6
Slår højttalerlyden til eller fra.
f7
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
f8
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
f9
Afspiller forrige nummer på en lyd-cd eller forrige afsnit på en dvd eller bd.
f10
Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
f11
Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
f12
Tænder eller slukker for flytilstand og den trådløse funktion.
BEMÆRK:
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en
trådløs forbindelse.
Sådan bruger du genvejstasterne i Microsoft Windows
Windows har genvejstaster, så du hurtigt kan udføre handlinger. Tryk på Windows-logotasten
alene eller samtidig med en specifik tast for at udføre en tildelt handling.
Brug af tastaturet og musen
45
Sample