HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 52 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 91
Brug af bevægelser på berøringsskærmen (kun udvalgte
modeller)
Med en computer med berøringsskærm kan du direkte styre elementer på skærmen med fingrene.
TIP:
På computere med berøringsskærm kan du udføre bevægelserne på skærmen eller på
TouchPad'en. Du kan også udføre handlinger på skærmen ved hjælp af tastatur og mus.
Glidning med en finger
Glidning med en finger bruges hovedsagelig til at panorere eller rulle gennem lister og sider, men kan
også bruges til andre interaktioner som f.eks. at bevæge et objekt.
Før fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
BEMÆRK:
Når der vises mange apps på startskærmen, kan du glide med din finger for at
flytte skærmen til venstre eller højre.
For at trække skal du trykke på og holde et objekt nede og derefter trække i objektet for at flytte
det.
Trykke
Brug tapfunktionen for at foretage et valg på skærmen.
Brug en finger for at tappe på et objekt på skærmen for at foretage et valg. Dobbelttryk på et
element for at åbne det.
40
Kapitel 5
Navigering på skærmen
Sample