HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 37 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 91
Komponent
Beskrivelse
BEMÆRK:
For at finde oplysninger om disk-kompatibilitet,
gå til Hjælp og support-websiden (se
Flere HP-ressourcer
på side
3
). Følg anvisningerne på websiden for at vælge din
computermodel. Vælg
Drivere og download
, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
(6)
USB 3.0-porte (2)
Hver USB 3.0-port tilslutter en valgfri USB-enhed, såsom
tastatur, mus, eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub.
(7)
Lydudgangsstik (hovedtelefon)/
Lydindgangsstik (mikrofon)
Leverer lyd ved tilslutning af valgfrie stereohøjttalere,
hovedtelefoner, øresnegle, headset eller tv-lyd. Forbinder
også en valgfri hovedtelefonmikrofon. Dette stik understøtter
ikke valgfrie enheder af typen kun-mikrofon.
ADVARSEL!
For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et
headset på. Se
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
for at få oplysninger om sikkerhed. For at åbne denne
vejledning skal du fra startskærmen skrive
support
, og
derefter vælge appen
HP Support Assistant
.
BEMÆRK:
Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
BEMÆRK:
Kontrollér, at enhedskablet har et stik med fire
ledere, der understøtter både lydudgang (hovedtelefon) og
lydindgang (mikrofon).
(8)
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der lagrer, administrerer,
deler eller tilgår oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene mod
åbningen, indsæt kortet i åbningen, og skub derefter kortet
ind, indtil det sidder fast.
Sådan fjernes et kort:
Tryk kortet ind, og slip det hurtigt igen, indtil det hopper ud.
(9)
USB 3.0-opladningsport (strømforsynet)
Til tilslutning af en valgfri USB-enhed, f. eks. tastatur, mus,
eksternt drev, printer, scanner eller USB-hub. USB-
standardporte kan ikke oplade alle USB-enheder, eller
oplader med lav strøm. Nogle USB-enheder kræver strøm
og kræver, at du anvender en strømforsynet port.
BEMÆRK:
USB-opladningsporte kan også oplade
udvalgte modeller af mobiltelefoner og MP3-afspillere, selv
når computeren er slukket.
(10)
HDMI-port
Forbinder en valgfri video- eller lydenhed, f.eks. et HD-
fjernsyn, en kompatibel digital- eller lydkomponent eller en
HDMI-enhed med høj hastighed.
Brug af webcam
Computeren har et indbygget webcam, der optager video og tager billeder. Visse modeller kan give
dig mulighed for at holde videokonference og chatte online vha. videostreaming.
Når du vil starte dit webcam, skal du skrive
kamera
på startskærmen og derefter vælge
Kamera
på listen med programmer.
Brug af webcam
25
Sample