HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 27 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 91
Taster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i
kombination med tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
tasten
Udfører ofte anvendte systemfunktioner, når der trykkes på
den i kombination med Tasten
b
eller tasten
esc
.
(3)
Windows-tasten
Du vender tilbage til startskærmen fra et åbent program
eller Windows Skrivebord.
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-logotasten igen,
vender du tilbage til den forrige skærm.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
BEMÆRK:
På udvalgte modeller bruges handlingstasten
f5
til at slå funktionen baggrundsbelyst tastatur til eller fra.
(5)
Tasten
num lock
Styrer funktionaliteten af det integrerede numeriske
tastatur. Tryk på tasten for at skifte mellem den numeriske
standardfunktion på et eksternt tastatur (denne funktion er
valgt på fabrikken) og navigationsfunktionen (angivet med
tovejspilene på tasterne).
BEMÆRK:
Den numeriske tastaturfunktion, som er aktiv,
når computeren slukkes, genaktiveres, når der tændes for
computeren igen.
(6)
Integreret numerisk tastatur
Når
num lock
er aktiveret, kan det bruges på samme måde
som et eksternt numerisk tastatur.
Nederste
BEMÆRK:
Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationen i dette
afsnit.
Nederste
15
Sample