HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 25 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 91
Lysdioder
Komponent
Beskrivelse
(1)
Strømlysdiode
Tændt: Computeren er tændt.
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen
til skærmen og andre unødvendige komponenter.
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand,
der bruger mindst mulig strøm.
(2)
Lysdiode for caps lock
Tændt: Caps lock er aktiveret, hvilket får alle taster til at
skifte til store bogstaver.
(3)
Lysdiode for lydløs
Gul: Computerens lyd er slået fra.
Slukket: Computerens lyd er slået til.
Foroven
13
Sample