HP ENVY 15-k000 user manual download (Page 23 of 91)

Languages: Danish
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 91
Komponent
Beskrivelse
(1)
Intern skærmknap
Slår skærmen fra og går i Slumretilstand, hvis skærmen lukkes,
mens computeren er tændt.
BEMÆRK:
Den indvendige skærmknap er ikke synlig
udvendigt på computeren.
(2)
WLAN-antenner (2)*
Sender og modtager signaler til kommunikation med WLANs
(trådløse lokale netværk).
BEMÆRK:
Antallet af antenner kan variere afhængigt af
computermodelen.
(3)
Interne mikrofoner (2)
Optager lyd.
(4)
Lysdiode for webkamera
Tændt: Webkameraet er i brug.
(5)
Webkamera
Optager video og tager billeder. Visse modeller giver dig
mulighed for at holde videokonference og chatte online vha.
videostreaming.
Hvis du vil starte dit webcam fra startskærmen, skal du skrive
kamera
på startskærmen og derefter vælge
Kamera
på listen
med programmer.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart
omkring antennerne holdes fri for forhindringer. Du kan finde lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i
det afsnit af
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
, der gælder for dit land/område. For at åbne denne vejledning skal
du fra startskærmen skrive
support
, og derefter vælge appen
HP Support Assistant
.
11
Sample