HP EliteBook Folio 1040 G2 user manual download (Page 56 of 64)

Languages: Estonian
Pages:64
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 64
Andmefailide varundamine
Taastetööriist Deja Dup Restore Tool võimaldab andmefaile varundada.
Varundi värskena hoidmiseks peaksite andmefaile korrapäraselt varundama. Teavet saab varundada
käsitsi välisele kõvakettale, võrgudraivi või ketastele. Varundage andmed järgmistel juhtudel.
regulaarselt ette nähtud aegadel,
enne arvuti remonti või taastamist,
enne riist- või tarkvara lisamist või muutmist.
Kodukataloogi failide varundamiseks taastetööriista Deja Dup Backup Tool abil toimige järgmiselt.
MÄRKUS.
Enne teabe varundamist veenduge, et olete määranud varundifailide salvestamise koha.
1.
Klõpsake ülemise paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel
ikooni
System Settings
(Süsteemisätted)
> Backup
(Varundus).
2.
Valige akna vasakus osas olevalt paneelilt
Folders
(Kaustad) ja seejärel valige jaotisest
Folders
to back up
(Varundatavad kaustad) varundatavad kaustad.
3.
Valige akna vasakus osas olevalt paneelilt
Storage
(Mälu), klõpsake allanoolt valiku
Backup
Location
(Varunduse asukoht) kõrval ja valige ripploendist määratud varunduse asukoht.
4.
Valige akna vasakus osas olevalt paneelilt
Overview
(Ülevaade) ja seejärel klõpsake valikut
Back Up Now
(Varunda kohe).
MÄRKUS.
Varundada saab ka pilvmäluteenuseid kasutades, mida pakuvad erinevad ettevõtted.
Nendes teenustes talletatakse teie varundatud andmeid väikse tasu eest. Pilveteenuse kasutamine
on soovitatav, kuna nii on kerge hoida varundatud andmeid ohutult väljaspool oma ruume.
Andmefailide taastamine
Taastetööriist Deja Dup Restore Tool võimaldab teil taastada oma andmefaile.
MÄRKUS.
Enne toimingu alustamist veenduge, et vahelduvvoolu toiteallikas on arvutiga ühendatud.
Varufailide andmete taastamiseks toimige järgmiselt.
1.
Klõpsake ülemise paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel
ikooni
System Settings
(Süsteemisätted)
> Backup
(Varundus).
2.
Klõpsake valikut
Restore
(Taastamine), valige varundusfailide asukoht ja kausta nimi ning
seejärel klõpsake valikut
Forward
(Edasi).
3.
Valige jaotisest
Restore from When?
(Mis ajast alates soovite taastada?) taastatavate failide
kuupäev ja seejärel klõpsake valikut
Forward
(Edasi).
4.
Valige asukoht ja kaust, kuhu failid tuleb taastada, seejärel klõpsake valikut
Forward
(Edasi).
5.
Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
6.
Klõpsake failide taastamise alustamiseks nuppu
Restore
(Taasta) või toimingu tühistamiseks
nuppu
Loobu
.
48
Peatükk 10
Varundus, taaste ja taastamine
Sample
This manual is suitable for devices