HP EliteBook Folio 1040 G2 user manual download (Page 51 of 64)

Languages: Estonian
Pages:64
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 64
9
Häälestusutiliidi Setup Utility (BIOS) ja
riistvaradiagnostika HP PC Hardware
Diagnostics (UEFI) kasutamine
Häälestusutiliit Setup Utility (BIOS) juhib süsteemi kõigi sisend- ja väljundseadmete (nt draivid,
ekraan, klaviatuur, hiir, printer) vahelist suhtlust. Setup Utility sisaldab installitud seadmete sätteid,
arvuti käivitussätteid ning süsteemi- ja laiendmälu mahu sätteid.
MÄRKUS.
Olge häälestusutiliidis Setup Utility muudatuste tegemisel äärmiselt ettevaatlik. Vead
võivad takistada arvuti korralikku tööd.
Häälestusutiliidi Setup Utility käivitamine
Taaskäivitage arvuti või lülitage see sisse. Kui ekraani vasakus allnurgas kuvatakse teade
„Press the ESC key for Startup Menu” (Käivitusmenüü avamiseks vajutage klahvi ESC),
vajutage klahvi
esc
. Kui kuvatakse käivitusmenüü, vajutage klahvi
f10
.
Häälestusutiliidi Setup Utility kasutamine
Häälestusutiliidi Setup Utility keele vahetamine
1.
Käivitage Setup Utility.
2.
Valige nooleklahvide abil
System Configuration
(Süsteemi konfiguratsioon)
> Language
(Keel) ja
vajutage sisestusklahvi
enter
.
3.
Valige nooleklahvide abil keel ja vajutage sisestusklahvi
enter
.
4.
Kui kuvatakse teie valitud keelega konfiguratsiooniviip, vajutage sisestusklahvi
enter
.
5.
Muudatuse salvestamiseks ja häälestusutiliidist Setup Utility väljumiseks valige nooleklahvide
abil
Exit
(Välju)
> Exit Saving Changes
(Välju ja salvesta muudatused) ning vajutage
sisestusklahvi
enter
.
Muudatus rakendatakse kohe.
Navigeerimine ja valimine häälestusutiliidis Setup Utility
Häälestusutiliit Setup Utility ei toeta puuteplaati. Navigeerimiseks ja üksuste valimiseks tuleb
kasutada klahve.
Menüü või menüü-üksuse valimiseks kasutage nooleklahve.
Üksuse valimiseks loendis või väärtuse vahetamiseks väljal (nt väärtusega Enable/Disable
(Luba/keela) väljal) kasutage nooleklahve või klahve
f5
ja
f6
.
Üksuse valimiseks vajutage sisestusklahvi
enter
.
Häälestusutiliidi Setup Utility käivitamine
43
Sample
This manual is suitable for devices