HP EliteBook Folio 1040 G2 user manual download (Page 34 of 64)

Languages: Estonian
Pages:64
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 64
MÄRKUS.
Selleks et akutoide oleks kindlasti käepärast, kui seda vajate, soovitab HP osta uue aku
siis, kui mahtuvuse näitaja muutub rohekaskollaseks.
Välise vahelduvvoolutoite kasutamine
MÄRKUS.
Teavet arvuti vahelduvvoolutoitega ühendamise kohta leiate arvutiga kaasas olevalt
teabelehelt
Häälestussuunised
.
Kui arvuti on ühendatud heakskiidetud vahelduvvooluadapteri kaudu välise vahelduvvooluallika või
dokkimis- või laiendusseadmega, siis see ei kasuta akutoidet.
HOIATUS!
Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat
vahelduvvooluadapterit, HP asendusadapterit või ühilduvat HP esindusest ostetud
vahelduvvooluadapterit.
Ühendage arvuti välise vahelduvvoolutoitega järgmistes olukordades:
HOIATUS!
Ärge laadige akut, kui viibite lennuki pardal.
aku laadimisel või kalibreerimisel,
süsteemitarkvara installimisel või muutmisel,
teabe kirjutamisel kettale (ainult teatud mudelitel),
andmete varundamisel või taastamisel.
Arvuti ühendamisel välise vahelduvvoolutoitega toimub järgmine:
aku hakkab laadima,
kui arvuti on sisse lülitatud, muutub ülemisel paneelil ikooni
Battery menu
(Akumenüü) välimus.
Arvuti välisest vahelduvvoolutoitest lahutamisel toimub järgmine:
arvuti lülitub akutoitele,
ekraani heledus väheneb automaatselt aku säästmiseks.
Vahelduvvooluadapteri kontrollimine
Kontrollige vahelduvvooluadapterit, kui vooluvõrku ühendatud arvuti puhul ilmneb mõni järgmistest
sümptomitest:
arvuti ei lülitu sisse;
ekraan ei lülitu sisse;
toite märgutuled ei põle.
Vahelduvvooluadapteri kontrollimiseks toimige järgmiselt.
1.
Lülitage arvuti välja.
2.
Eemaldage aku arvutist.
3.
Ühendage vahelduvvooluadapter arvutiga ja vahelduvvooluvõrgu pistikupesaga.
4.
Lülitage arvuti sisse.
26
Peatükk 5
Toitehaldus
Sample
This manual is suitable for devices