HP EliteBook Folio 1040 G2 user manual download (Page 30 of 64)

Languages: Estonian
Pages:64
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 64
Ikooni Power (Toide) kasutamine
Ikoon
Power
(Toide) asub kaustas System Settings (Süsteemisätted). Ikooni
Power
(Toide) abil
pääsete juurde toitesätetele, saate vaadata aku laetuse taset ja valida mõne teise energiarežiimi.
Aku protsentuaalse laetuse taseme kuvamiseks, kui arvuti töötab akutoitel, klõpsake ülemise
paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel ikooni
System
Settings
(Süsteemisätted)
> Power
(Toide).
Aku laadimisaja kuvamiseks, kui arvuti on ühendatud välise toiteallikaga, klõpsake ülemise
paneeli paremas servas ikooni
Battery menu
(Akumenüü).
Toitesätetele juurdepääsemiseks klõpsake ülemise paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel ikooni
System Settings
(Süsteemisätted)
> Power
(Toide).
Toitesätete kasutamine
Toitesätete puhul on tegemist süsteemisätete kogumiga, mis haldab arvuti energiakasutust.
Toitesätted võimaldavad energiat säästa ja saavutada arvuti parima jõudluse.
Kehtivate toitesätete vaatamine
Klõpsake ülemise paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel
ikooni
System Settings
(Süsteemisätted)
> Power
(Toide).
MÄRKUS.
Kiireks juurdepääsemiseks toitesätetele võite klõpsata ka ülemise paneeli paremas
servas ikooni
Battery menu
(Akumenüü) ja seejärel valikut
Power Settings
(Toitesätted).
Kehtivate toitesätete muutmine
1.
Klõpsake ülemise paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel
ikooni
System Settings
(Süsteemisätted)
> Power
(Toide).
2.
Muutke sätteid jaotistes
On battery power
(Akutoitel) ja
When plugged in
(Ühenduse korral
toiteallikaga) vastavalt vajadusele.
Arvuti kasutamine akutoitel
Kui arvutis on laetud aku ja arvuti pole ühendatud välistoitega, töötab arvuti akutoitel. Kui arvutisse on
paigaldatud laetud aku ja vahelduvvooluadapter eemaldatakse arvuti küljest, lülitub arvuti
automaatselt akutoitele ning ekraani heledus väheneb, et pikendada aku kasutusaega. Kui arvuti on
välja lülitatud ja välisest toiteallikast lahutatud, tühjeneb arvutis olev aku tasapisi.
Aku kasutusaeg varieerub olenevalt toitehaldussätetest, arvutis töötavatest programmidest, ekraani
heledusest, arvutiga ühendatud välisseadmetest ja muudest teguritest.
Tehases paigaldatud suletud aku (ainult teatud mudelitel)
Selles tootes ei saa kasutajad akut ise lihtsasti vahetada. Aku eemaldamine või vahetamine võib
mõjutada garantii kehtivust. Kui aku ei hoia enam laengut, võtke ühendust toega.
Ärge visake akut pärast selle kasuliku kasutusaja lõppu olmejäätmete hulka. Järgige kohalikke
seadusi ja määrusi akude utiliseerimise kohta.
Teavet aku tüübi kohta vaadake arvuti komplekti kuuluva trükitud häälestussuuniste lehe jaotisest
Kiirhäälestus.
22
Peatükk 5
Toitehaldus
Sample
This manual is suitable for devices