HP EliteBook Folio 1040 G2 user manual download (Page 29 of 64)

Languages: Estonian
Pages:64
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 64
Kui hübriidunerežiim on käivitatud, salvestatakse teie arvuti olek, seal hulgas teie töö, korraga mällu
ja kõvakettale. Hübriidunerežiimist väljudes jätkab arvuti eelnevast olekust.
ETTEVAATUST.
Võimaliku heli- ja videokvaliteedi halvenemise, teabekao või heli või video
esitusfunktsionaalsuse kao vältimiseks ärge käivitage ketta või välise meediumikaardi lugemisel või
sellele kirjutamisel peatatud, talveunerežiimi ega hübriidunerežiimi.
MÄRKUS.
Sel ajal kui arvuti on peatatud olekus, talveunerežiimis või hübriidunerežiimis, pole
võimalik luua mitte mingit tüüpi võrguühendust ega teha mis tahes arvutitoiminguid.
Peatatud režiimi käivitamine ja sellest väljumine
Süsteem on tehases häälestatud käivitama peatatud režiimi, kui arvutit teatud aja jooksul (aku- või
välistoitel töötamisel) ei kasutata.
Toitesätteid ja ajalõppe saab muuta, klõpsates ülemise paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel ikooni
System Settings
(Süsteemisätted)
> Power
(Toide).
Kui arvuti on sisse lülitatud, on peatatud režiimi käivitamiseks järgmised võimalused.
Vajutage korraks toitenuppu.
Sulgege ekraan.
MÄRKUS.
See meetod toimib ainult siis, kui arvuti töötab akutoitel.
Klõpsake ülemise paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel
valikut
Suspend
(Peata).
Peatatud režiimist väljumiseks toimige järgmiselt.
Vajutage korraks toitenuppu.
Kui arvuti väljub peatatud režiimist, süttivad toite märgutuled ja saate jätkata tööd kohast, kus see
pooleli jäi.
Talveunerežiimi või hübriidunerežiimi aktiveerimine ja sellest väljumine (ainult teatud
mudelitel)
Süsteem on tehases häälestatud käivitama talveunerežiimi või hübriidunerežiimi, kui arvutit (akutoitel
või välistoitel töötades) teatud aja jooksul ei kasutata või kui laetus jõuab kriitilisele tasemele.
Toitesätteid ja ajalõppe saab muuta, klõpsates ülemise paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel ikooni
System Settings
(Süsteemisätted)
> Power
(Toide).
Kui arvuti on sisse lülitatud, on talveunerežiimi käivitamiseks järgmised võimalused.
Vajutage lühidalt toitenuppu ja klõpsake valikut
Hibernate
(Talveunerežiim).
Klõpsake ülemise paneeli paremas servas ikooni
System menu
(Süsteemimenüü) ja seejärel
valikut
Hibernation
(Talveunerežiim).
Talveunerežiimist väljumiseks toimige järgmiselt.
Vajutage korraks toitenuppu.
Kui arvuti väljub talveunerežiimist, süttivad toite märgutuled ning ekraanile ilmub töö kohas, kus
pooleli jäite.
Toitesätete määramine
21
Sample
This manual is suitable for devices