HP EliteBook Folio 1040 G2 user manual download (Page 2 of 64)

Languages: Estonian
Pages:64
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 64
© Copyright 2012-2014, Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth on selle omanikule kuuluv
kaubamärk ja Hewlett-Packard Company
kasutab seda litsentsi alusel.
Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet
võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP
toodete ja teenuste garantiid on sätestatud
vastavate toodete ja teenustega
kaasnevates garantii lühiavaldustes.
Käesolevas dokumendis avaldatut ei või
mingil juhul tõlgendada täiendava garantii
pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduda
võivate tehniliste või toimetuslike vigade
ega väljajätmiste eest.
Neljas trükk: september 2014
Esimene väljaanne: november 2012
Dokumendi number: 709332-E44
Tootemärkus
Selles juhendis on kirjeldatud funktsioone,
mis on enamiku mudelite puhul samad.
Mõni funktsioonidest ei pruugi teie arvutis
saadaval olla.
Viimase kasutusjuhendi avamiseks minge
support
ja valige oma
riik. Valige
Drivers & Downloads
(Draiverid
ja allalaadimised) ning järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Tarkvaratingimused
Sellesse arvutisse eelinstallitud mis tahes
tarkvaratoodet installides, kopeerides, alla
laadides või mis tahes muul viisil kasutades
nõustute, et olete kohustatud järgima HP
lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA)
tingimusi. Kui te litsentsilepingu
tingimustega ei nõustu, on ainuke teile
saadaolev heastamisvahend kogu selle
toote (riistvara ja tarkvara) kasutamata
tagastamine 14 päeva jooksul raha
tagasimakse taotlemiseks kooskõlas
ostukoha tagasimaksetingimustega.
Lisateabe saamiseks või arvuti eest täieliku
tagasimakse taotlemiseks võtke palun
ühendust ostukohaga (müüjaga).
Sample
This manual is suitable for devices