HP EliteBook Folio 1040 G2 user manual download (Page 13 of 64)

Languages: Estonian
Pages:64
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 64
seade sisse lülitatud. Kui traadita ühenduse märgutuli on kollane, on kõik traadita ühenduse seadmed
välja lülitatud.
Kuna arvuti traadita ühenduse seadmed on tehases lubatud, saab traadita ühenduse nupu abil kõik
traadita ühenduse seadmed korraga sisse või välja lülitada. Üksikuid traadita ühenduse seadmeid
saab juhtida, klõpsates ülemise paneeli paremas servas ikooni
Network menu
(Võrgumenüü)
ja
seejärel suvandit
Edit Connections
(Ühenduste redigeerimine).
Operatsioonisüsteemi juhtelementide kasutamine
Traadita või kaabelvõrguseadme lubamine või keelamine
1.
Klõpsake ülemise paneeli paremas servas ikooni
Network menu
(Võrgumenüü).
2.
Võrguühenduste lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage üks järgmistest ruutudest:
Enable Networking
(Luba võrguühendused) (kõik võrguseadmed)
Enable Wireless
(Luba traadita võrguühendused)
WLAN-i kasutamine
WLAN-seadmega pääsete traadita kohtvõrku (WLAN), milles asuvad teised arvutid ja tarvikud, mis on
ühendatud traadita ühenduse marsruuteri või pöörduspunkti kaudu.
MÄRKUS.
Traadita ühenduse loomisel või kasutajatele võrgujuurdepääsu lubamisel küsitakse teilt
juurparooli.
MÄRKUS.
Termineid
traadita ühenduse marsruuter
ja
traadita ühenduse pääsupunkt
kasutatakse
sageli samas tähenduses.
Suuremahuline WLAN, nagu ettevõtte või avalik WLAN, kasutab tavaliselt raadiovõrgu
pääsupunkte, mis mahutab suurt hulka arvuteid ja tarvikuid ja suudab eraldada kriitilised
võrgufunktsioonid.
Kodu- või väikekontori WLAN kasutab tavaliselt raadiovõrgu marsruuterit, mis võimaldab mitmel
raadiovõrgu ja kaabelvõrguga ühendatud arvutil Interneti-ühendust, printerit ja faile jagada,
vajamata selleks täiendavat riist- või tarkvara.
WLAN-seadme kasutamiseks arvutis peate looma ühenduse WLAN-infrastruktuuriga
(teenusepakkuja, avaliku või ettevõttevõrgu funktsioon).
Interneti-teenuse pakkuja kasutamine
Kodus Interneti-ühendust häälestades tuleb kõigepealt luua Interneti-teenuse pakkuja (ISP) juures
konto. Interneti-teenuse tellimiseks ja modemi soetamiseks võtke ühendust kohaliku Interneti-teenuse
pakkujaga. Interneti-teenuse pakkuja aitab teil häälestada modemi ja paigaldada arvuti modemiga
ühendamiseks võrgukaabli ning testib Interneti-ühendust.
MÄRKUS.
Interneti-teenuse pakkuja annab teile Interneti-ühenduse loomiseks kasutaja ID ja
parooli. Märkige see teave üles ja hoidke seda turvalises kohas.
Ühenduse loomine traadita võrguga
5
Sample
This manual is suitable for devices