HP EliteBook Folio 1040 G2 user manual download (Page 12 of 64)

Languages: Estonian
Pages:64
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 64
2
Ühenduse loomine võrguga
Saate arvuti kõikjale kaasa võtta. Ka kodus olles võite maailma avastada ja saada teavet miljonitelt
veebisaitidelt, kasutades oma arvutit ja traadiga või traadita võrguühendust. See peatükk aitab teil
maailmaga ühenduse luua.
Ühenduse loomine traadita võrguga
Traadita ühenduse tehnoloogia edastab andmeid raadiolainete, mitte kaabli kaudu. Teie arvuti võib
olla varustatud ühe või mitme traadita ühenduse seadmega järgmistest.
Traadita kohtvõrgu (WLAN) seade – ühendab arvuti traadita kohtvõrku (mida sageli nimetatakse
Wi-Fi-võrguks, traadita LAN-iks või WLAN-iks) kodus, kontorites ja avalikes kohtades, nagu
lennujaamad, restoranid, kohvikud, hotellid ja ülikoolid. WLAN-i puhul suhtleb mobiilne traadita
ühenduse seade teie arvutis traadita ühenduse marsruuteri või pääsupunktiga.
Bluetooth®-seade – loob personaalse kohtvõrgu (PAN), et luua ühendusi teiste Bluetoothi
toetavate seadmetega, nagu arvutid, telefonid, printerid, peakomplektid, kõlarid ja kaamerad.
PAN-võrgus suhtleb iga seade teiste seadmetega otse ja seadmed peavad paiknema suhteliselt
lähestikku, tavaliselt üksteisest kuni kümne meetri (umbes 33 jala) kaugusel.
Traadita ühenduse ja võrgu olekuikoonide tuvastamine
Ikoon
Nimi
Kirjeldus
Traadita ühendus
(ühendatud)
Näitab, et vähemalt üks traadita ühenduse seade on sisse
lülitatud.
Võrguühendus (ühendatud)
Näitab, et kaabelvõrguühendus on loodud ja aktiivne. Kui aktiivne
on nii traadita võrgu kui ka kaabelvõrguühendus, kasutab arvuti
kaabelühendust, sest see on kiirem.
Võrguühendus (ühenduseta)
Näitab, et puudub nii traadita võrgu kui ka kaabelvõrguühendus.
Traadita ühenduse juhtelementide kasutamine
Arvuti raadiovõrguseadmeid saate juhtida ühe või enama järgmise funktsiooniga.
Traadita ühenduse nupp, traadita ühenduse lüliti, traadita ühenduse klahv või lennukirežiimi
klahv (selles peatükis nimetatakse seda traadita ühenduse nupuks) (ainult teatud mudelitel).
Operatsioonisüsteemi juhtelemendid
Traadita ühenduse nupu kasutamine
Olenevalt mudelist võib arvutil olla traadita ühenduse nupp, üks või mitu traadita ühenduse seadet
ning üks või mitu traadita ühenduse märgutuld. Kõik arvuti traadita ühenduse seadmed on tehases
lubatud, seega arvuti sisselülitamisel põleb traadita ühenduse märgutuli (valge).
Traadita ühenduse märgutuli näitab arvuti traadita ühenduse seadmete üldist toiteolekut, mitte ainult
ühe seadme olekut. Kui traadita ühenduse märgutuli on valge, on vähemalt üks traadita ühenduse
4
Peatükk 2
Ühenduse loomine võrguga
Sample
This manual is suitable for devices