HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 83 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 83
S
serienummer
17
serienummer, datamaskin
17
serviceetiketter, plassering
17
sikkerhetskopier
56
SIM-kort
sette inn
18
SIM-kortspor, plassering
6
skjermbilde, veksle mellom
14
skrivbare medier
33
slå datamaskin av
32
smartkortspor
6
stasjonslampe
17
stasjonsmedier
33
stell av datamaskin
53
strøm
alternativer
33
batteri-
35
spare
36
strømforsyning
68
strømkontakt, plassering
6
strømsparing
36
strømsparingsmoduser
33
styrepinne
8
styrepute
knapper
8
Styrepute
bruke
24
knapper
8
styreputebevegelser
ƬUH²ƬQJHU²WU\NN
25
rulle med to
ƬQJUH
25
sveip med tre
ƬQJUH
26
trykk med to
ƬQJUH
25
styreputebevegelser med sveip med
tre
ƬQJUH
26
styreputelampe, plassering
9, 10
styrepute- og
berøringsskjermbevegelser
trykke
24
zoome/knipe med to
ƬQJUH
24
styreputeområde
plassering
8
støtte for eldre USB
62
Sure Start
bruke
65
systemgjenoppretting
58
systemgjenopprettingspunkt
opprette
57
systemgjenopprettingspunkt,
opprette
56
system som henger
32
T
tastatur og valgfri mus
bruke
26
taster
esc-
13, 14
fn-
13, 14
Windows-program
13
Windows-tast
13, 14
tastgruppe
innebygd numerisk
13
integrert numerisk
14
tilgjengelighet
70
TPM-innstillinger
65
transportere datamaskin
54
trykke, styrepute- og
berøringsskjermbevegelse
24
trykk med to
ƬQJUH±
styreputebevegelse
25
trådløse antenner, plassering
7
trådløsknapp
20
trådløskontroller
knapp
20
operativsystem
20
trådløslampe
9, 10, 16, 20
WUÀGOÓVVHUWLƬVHULQJVHWLNHWW
18
trådløstast
20
trådløst lokalnettverk (WLAN)
bedriftsintern WLAN-tilkobling
21
funksjonell rekkevidde
21
koble til
21
RƫHQWOLJ
WLAN-tilkobling
21
tyverisikringskabelfeste,
plassering
6
U
undersiden
18
USB, støtte for eldre
62
USB 3.0-ladeport (strømførende),
plassering
6
USB 3.0-port
5
USB-porter, plassering
5
USB Type-C-ladeport, plassering
5
V
vedlikehold
Diskdefragmentering
52
Diskopprydding
52
HP 3D DriveGuard
52
oppdatere programmer og
drivere
53
VGA-port, koble til
30
video
29
W
webkamera
7
bruke
28
webkamera, plassering
7
webkameralampe, plassering
7
Windows
systemgjenopprettingspunkt
56, 57
Windows Hello
bruke
49
Windows-programtast, plassering
13
Windows-tast, plassering
13, 14
Windows-verktøy
bruke
57
WLAN-antenner, plassering
7
WLAN-enhet
18
WLAN-etikett
18
WWAN-antenner, plassering
7
WWAN-enhet
20, 21
Z
zoome/knipe med to
ƬQJUH±
styrepute- og
berøringsskjermbevegelse
24
Stikkordregister
73
Sample