HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 81 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 83
Stikkordregister
A
administratorpassord
40
angi passordbeskyttelse ved
reaktivering
34
angi strømalternativer
33
antivirusprogramvare
49
automatisk DriveLock
aktivere
43
disabling
44
Automatisk DriveLock
43
automatisk DriveLock-passord
oppgi
45
av/på-bryter
32
av/på-knapp
32
av/på-knapp, plassering
11
av/på-lamper
9, 10, 16
avslutte
32
B
batteri
avhende
37
bytte
37
lavt batterinivå
36
spare strøm
36
utlade
36
vise gjenværende lading
36
batteriinformasjon,
ƬQQH
35
batterilampe
17
batteristrøm
35
bedriftsintern WLAN-tilkobling
21
berøringsskjermbevegelser
dra én
ƬQJHU
26
bilde, veksle mellom skjermer
14
BIOS
fastslå versjon
63
laste ned oppdatering
64
oppdatere
63
Bluetooth-enhet
20, 22
Bluetooth-etikett
18
brannmurprogramvare
50
bruke
nettstrøm
38
strømsparingsmoduser
33
Bruke den integrerte numeriske
tastgruppen
27
bruke lydinnstillinger
29
brukerpassord
40
bruke styrepute
24
bruke tastaturet og den valgfrie
musen
26
bryter, av/på-
32
C
caps lock-lampe, plassering
9, 10
Computer Setup
BIOS-administratorpassord
41
gjenopprette
fabrikkinnstillinger
62
navigere og velge
62
D
direktetaster
bruke
14
hvilemodus
14
mikrofondemping
15
veksle mellom skjermer
14
Diskdefragmentering-programvare
52
Diskopprydding-programvare
52
dra med én
ƬQJHU±
berøringsskjermbevegelse
26
driftsmiljø
68
DriveLock-
aktivere
46
beskrivelse
45
disabling
47
DriveLock-hovedpassord*
endre
49
DriveLock-passord
angi
46
endre
49
oppgi
48
Dual-Mode DisplayPort, plassering
5
Dvalemodus
avslutte
33
starte
33
E
ekstern skjermport
6, 30
elektrostatisk utlading
69
esc-tast, plassering
13, 14
etiketter
Bluetooth-
18
forskrifts-
18
serienummer
17
service-
17
WUÀGOÓVVHUWLƬVHULQJV²
18
WLAN-
18
F
feste
SIM-kort
6
smartkort-
6
tyverisikringskabel
6
ƬQJHUDYWU\NN±
registrere
49
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU
51
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU±
plassering
12
ƬQQH
informasjon
maskinvare
4
programvare
4
ƬUH²ƬQJHU²WU\NN±
styreputebevegelse
25
Ʈ\PRGXVWDVW
20
fn-tast, plassering
13, 14
forankringskontakt, plassering
5,
16
forskriftsinformasjon
forskriftsetikett
18
WUÀGOÓVVHUWLƬVHULQJVHWLNHWWHU
18
G
gjenopprette
alternativer
58
gjenopprette minimert
gjenopprettingsbilde
59
gjenoppretting
HP-gjenopprettingsmedier
57
HP Recovery Manager
58
medier
60
plater
57, 60
plater som støttes
57
starte
59
system
58
86%²ƮDVKVWDVMRQ
60
Stikkordregister
71
Sample