HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 8 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 83
Rengjøringsprosedyrer
.....................................................................................................................
53
Rengjøre skjermen
..........................................................................................................
54
Rengjøre sidene og dekselet
..........................................................................................
54
Rengjøre styreputen, tastaturet eller musen (kun på enkelte produkter)
....................
54
Reise med eller transportere datamaskinen
......................................................................................................
54
9
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
.........................................................................................................
56
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
..............................................................................................
56
Lage HP-gjenopprettingsmedier (kun på enkelte produkter)
..........................................................
56
Bruke Windows-verktøy
......................................................................................................................................
57
Tilbakestilling og gjenoppretting
........................................................................................................................
58
Gjenoppretting med HP Recovery Manager
......................................................................................
58
Hva du må vite før du setter i gang
................................................................................
58
Bruke HP-gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte produkter)
...............................
59
Bruke HP-gjenopprettingsmedier til gjenoppretting
.....................................................
60
Endre datamaskinens oppstartrekkefølge
.....................................................................
60
Fjerne HP-gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte produkter)
..............................
60
10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
..............................................................................................
62
Bruke Computer Setup
.........................................................................................................................................
62
Starte Computer Setup
......................................................................................................................
62
Navigere og velge i Computer Setup
.................................................................................................
62
Gjenopprette fabrikkinnstillingene i Computer Setup
......................................................................
62
Oppdatere BIOS
.................................................................................................................................
63
Fastslå BIOS-versjon
.......................................................................................................
63
Laste ned BIOS-oppdateringer
.......................................................................................
64
Endre oppstartsrekkefølgen ved hjelp av f9-ledeteksten
...............................................................
64
TPM BIOS-innstillinger (kun på enkelte produkter)
............................................................................................
65
Bruke HP Sure Start (kun på enkelte produkter)
.................................................................................................
65
11
Bruke HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
....................................................................................................
66
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet
........................................................................
66
12
6SHVLƬNDVMRQHU
..........................................................................................................................................
68
Strømforsyning
....................................................................................................................................................
68
Driftsmiljø
............................................................................................................................................................
68
13
Elektrostatisk utlading
..............................................................................................................................
69
viii
Sample