HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 78 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 83
12
6SHVLƬNDVMRQHU
Strømforsyning
Opplysningene om strømforsyning i denne delen kan være nyttige hvis du skal bruke datamaskinen i
utlandet.
Datamaskinen går på likestrøm som den kan få fra en vekselstrøm- eller likestrømkilde. Strømforsyningen
må ha en nominell spenning på 100-240 V, 50-60 Hz. Selv om datamaskinen kan ha en frittstående
likestrømkilde, bør den bare brukes med en strømadapter eller likestrømkilde som er levert og godkjent av
HP for datamaskinen.
Datamaskinen kan gå på likestrøm innenfor disse
VSHVLƬNDVMRQHQH´
Strømforsyning
Nominelt
Driftsspenning og strømstyrke
19,5 V ls med 2,31 A – 45 W
19,5 V ls med 3,33 A – 65 W
19,5 V ls med 4,62 A – 90 W
19,5 V ls med 10,25 A – 200 W, tynn
19,5 V ls med 11,79 A – 230 W, tynn
MERK:
Produktet er konstruert for IT-strømsystemer i Norge med fase-til-fase-spenning på opptil 240 V
rms.
MERK:
Informasjon om driftsspenning og strømstyrke
ƬQQHV
på systemets forskriftsetikett.
Driftsmiljø
Faktor
Metrisk
Amerikansk
Temperatur
I drift (skriving til optisk plate)
5 til 35 °C
41 til 95 °F
Ikke i drift
-20 til 60 °C
-4 til 140 °F
Relativ luftfuktighet
(ikke-kondenserende)
I drift
10 til 90 %
10 til 90 %
Ikke i drift
5 til 95 %
5 til 95 %
Maks. høyde over havet
(ikke trykkabin)
I drift
-15 til 3 048 m
-50 til 10 000 fot
Ikke i drift
-15 til 12 192 m
-50 til 40 000 fot
68
Kapittel 12
6SHVLƬNDVMRQHU
Sample