HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 77 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 83
3.
Angi produktnavnet eller -nummeret.
– eller –
Velg
,GHQWLƬVHU
for å la HP
ƬQQH
produktet automatisk.
4.
Velg din datamaskinmodell og deretter riktig operativsystem.
5.
I avsnittet
Diagnostikk
følger du veiledningene på skjermen for å velge og laste ned UEFI-versjonen du
ønsker.
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet
67
Sample