HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 75 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 83
Slå på eller omstart datamaskinen, trykk så på
f9
når HP-symbolet vises for å åpne menyen
Alternativer for oppstartsenhet.
2.
Velg en oppstartsenhet, og trykk
enter
.
TPM BIOS-innstillinger (kun på enkelte produkter)
VIKTIG:
Før du aktiverer funksjonen Trusted Platform Module (TPM – Klarert plattformmodul) på dette
systemet, må du kontrollere at tiltenkt bruk av TPM er i samsvar med aktuelle lokale lover, forskrifter og
policyer, og prisingsgodkjenninger eller lisenser må
VNDƫHV
dersom dette kreves. Eventuelle
samsvarsproblemer som oppstår som følge av din drift/bruk av TPM, og som bryter kravet som er nevnt
ovenfor, må du bære alt ansvar helt og utelukkende. HP vil ikke påta seg noe relatert ansvar.
TPM gir datamaskinen din en ekstra sikkerhet. Du kan endre TPM-innstillingene i Computer Setup (BIOS).
MERK:
Hvis du endrer innstillingen for TPM til Hidden (Skjult), er TPM ikke lenger synlig i operativsystemet.
For å få tilgang til TPM-innstillingene i Computer Setup:
1.
Start Computer Setup. Se
Starte Computer Setup
på side
62
.
2.
Velg
Security
(Sikkerhet),
TPM Embedded Security
(TPM-innebygd sikkerhet) og følg veiledningen på
skjermen.
Bruke HP Sure Start (kun på enkelte produkter)
Enkelte datamaskinmodeller er
NRQƬJXUHUW
med HP Sure Start, en teknologi som kontinuerlig overvåker
datamaskinens BIOS for angrep eller skade. Hvis BIOS blir skadet eller angrepet, tilbakestiller HP Sure Start
BIOS til sin tidligere sikre tilstand automatisk, uten inngripen fra bruker.
HP Sure Start er
NRQƬJXUHUW
og allerede aktivert slik at de
ƮHVWH
brukere kan bruke
VWDQGDUGNRQƬJXUDVMRQHQ
for HP Sure Start.
6WDQGDUGNRQƬJXUDVMRQHQ
kan tilpasses av erfarne brukere.
Du får tilgang til den nyeste dokumentasjonen om Sure Start ved å gå til
support
. Velg
Finn produktet ditt
, og følg veiledningen på skjermen.
TPM BIOS-innstillinger (kun på enkelte produkter)
65
Sample