HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 74 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 83
Laste ned BIOS-oppdateringer
FORSIKTIG:
BIOS-oppdateringer må bare lastes ned og installeres når datamaskinen er koblet til en pålitelig
ekstern strømkilde ved hjelp av strømadapteren for å redusere faren for skade på datamaskinen eller en
mislykket installering. Ikke last ned eller installer BIOS-oppdateringer mens datamaskinen går på batteri, er
koblet til en forankringsstasjon (tilleggsutstyr) eller er koblet til en alternativ strømkilde. Følg denne
veiledningen ved nedlasting og installering:
Ikke koble datamaskinen fra strømnettet ved å trekke strømledningen ut av stikkontakten.
Ikke slå datamaskinen av eller sett den i hvilemodus.
Ikke sett inn, fjern, koble til eller koble fra enheter, kabler eller ledninger.
1.
Skriv inn
support
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen HP Support Assistant.
– eller –
Velg spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
2.
Velg
Updates
(Oppdateringer), og velg deretter
Check for updates and messages
(Se etter
oppdateringer og meldinger).
3.
Følg veiledningen på skjermen.
4.
Følg denne fremgangsmåten på nedlastingsområdet:
a.
Finn den nyeste BIOS-oppdateringen og sammenlign den med BIOS-versjonen som er installert på
datamaskinen. Noter datoen, navnet eller eventuell annen
LGHQWLƬNDVMRQ´
Du kan komme til å
trenge denne informasjonen for å
ƬQQH
igjen oppdateringen senere, etter at den er lastet ned til
harddisken.
b.
Følg veiledningen på skjermen for å laste ned oppdateringen til harddisken.
Noter deg banen til harddiskplasseringen hvor BIOS-oppdateringen blir lastet ned. Du må
ƬQQH
frem til denne banen når du er klar til å installere oppdateringen.
MERK:
Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, må du kontakte nettverksadministratoren før du
installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOS-oppdateringer.
Prosedyrene for installering av BIOS varierer. Følg veiledningen som vises på skjermen når nedlastingen er
fullført. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis det ikke vises noen veiledning:
1.
Skriv inn
fil
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
Filutforsker
.
2.
Velg harddisken som skal brukes. Harddisken benevnes vanligvis som Lokal disk (C:).
3.
Bruk banen på harddisken som du har notert, og åpne mappen som inneholder oppdateringen.
4.
Dobbeltklikk på
ƬOHQ
som har
ƬOW\SHQ
EXE (for eksempel
ƬOQDYQ
.exe).
BIOS-installeringen starter.
5.
Fullfør installeringen ved å følge veiledningen på skjermen.
MERK:
Når du får melding på skjermen om at installeringen er utført, kan du slette
ƬOHQ
du lastet ned til
harddisken.
Endre oppstartsrekkefølgen ved hjelp av f9-ledeteksten
Følg denne fremgangsmåten når du skal velge en oppstartenhet for gjeldende oppstartssekvens:
1.
Åpne menyen Alternativer for oppstartsenhet:
64
Kapittel 10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
Sample