HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 73 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 83
Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille alle innstillingene i Computer Setup til verdiene som var angitt
fra fabrikk:
1.
Start Computer Setup. Se
Starte Computer Setup
på side
62
.
2.
Velg
Main
, (Hoved) og velg deretter
Apply Factory Defaults and Exit
(Bruk fabrikkinnstillinger og
avslutt).
MERK:
For enkelte produkter kan valgene vise
Restore Defaults
(Gjenopprett standard) i stedet for
Apply Factory Defaults and Exit
(Bruk fabrikkinnstillinger og avslutt).
3.
Følg veiledningen på skjermen.
4.
Når du skal lagre endringene og avslutte, velger du ikonet
Save
(lagre) nederst til høyre på skjermen og
følger veiledningen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
MERK:
Passord- og sikkerhetsinnstillingene endres ikke når du gjenoppretter fabrikkinnstillingene.
Oppdatere BIOS
Oppdaterte versjoner av BIOS kan være tilgjengelig på HP-nettstedet.
De
ƮHVWH
BIOS-oppdateringene på HP-nettstedet er pakket i komprimerte
ƬOHU
som kalles
SoftPaqs
.
Enkelte nedlastingspakker inneholder
ƬOHQ
Readme.txt, som inneholder informasjon om installering av
ƬOHQ
og feilsøking.
Fastslå BIOS-versjon
For å
ƬQQH
ut om du må oppdatere Computer Setup (BIOS), må du først vite hvilken BIOS-versjon du har på
datamaskinen.
BIOS-versjonsinformasjon (kalles også
ROM-dato
og
system-BIOS
) kan åpnes ved å trykke på
fn
+
esc
(hvis du
allerede er i Windows) eller ved å bruke Computer Setup.
1.
Start Computer Setup. Se
Starte Computer Setup
på side
62
.
2.
Velg
Main
(Hoved) og deretter
System Information
(Systeminformasjon).
3.
Hvis du vil avslutte Computer Setup uten å lagre endringer, velger du ikonet
Exit
(avslutt) nederst til
høyre på skjermen og følger veiledningen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved), velg
Ignore Changes and Exit
(Ignorer endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
For å se etter nyere BIOS-versjoner, se
Laste ned BIOS-oppdateringer
på side
64
.
Bruke Computer Setup
63
Sample