HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 72 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 83
10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure
Start
Bruke Computer Setup
Computer Setup eller BIOS (Basic Input/Output System) styrer kommunikasjonen mellom alle inn- og
utenhetene i systemet (som diskstasjoner, skjerm, tastatur, mus og skriver). Computer Setup inkluderer
innstillinger for alle typer enheter som er installert, oppstartrekkefølgen til datamaskinen og mengden
system- og utvidet minne.
MERK:
Du må være svært nøye når du gjør endringer i Computer Setup. Feil kan føre til at datamaskinen
ikke fungerer ordentlig.
Starte Computer Setup
MERK:
Du kan bare bruke et eksternt tastatur eller en mus som er koblet til en USB-port, sammen med
Computer Setup hvis støtte for eldre USB er aktivert.
Slå på eller omstart datamaskinen, trykk så
f10
når HP-symbolet vises. for å åpne Computer Setup.
Navigere og velge i Computer Setup
Når du skal velge en meny eller et menyalternativ, bruker du
tab
-tasten eller piltastene på tastaturet og
trykker på
enter
, eller du kan velge alternativet med en pekeenhet.
Når du skal bla opp og ned, velger du opp- eller ned-pilen oppe til høyre på skjermen, eller du kan bruke
pil opp- eller pil ned-tasten på tastaturet.
Trykk på
esc
for å lukke åpne dialogbokser og gå tilbake til hovedskjermbildet i Computer Setup, og følg
veiledningen på skjermen.
Du kan avslutte Computer Setup-menyer på en av disse måtene:
Slik avslutter du Computer Setup-menyer uten å lagre endringer:
Velg ikonet
Exit
(avslutt) nederst til venstre på skjermbildet, og følg deretter veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved), velg
Ignore Changes and Exit
(Ignorer endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
Slik lagrer du endringer og avslutter Computer Setup-menyer:
Velg ikonet
Save
(lagre) nederst til høyre på skjermbildet, og følg deretter veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Gjenopprette fabrikkinnstillingene i Computer Setup
MERK:
Gjenoppretting av standardverdier vil ikke endre harddiskmodusen.
62
Kapittel 10
Computer Setup (BIOS), TPM og HP Sure Start
Sample