HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 71 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 83
VIKTIG:
Når du har fjernet HP-gjenopprettingspartisjonen, vil du ikke kunne utføre systemgjenoppretting
eller opprette HP gjenopprettingsmedier fra HP-gjenopprettingspartisjonen. Derfor må du lage HP-
gjenopprettingsmedier før du fjerner gjenopprettingspartisjonen. Se
Lage HP-gjenopprettingsmedier (kun på
enkelte produkter)
på side
56
.
MERK:
Alternativet Fjern gjenopprettingspartisjon er bare tilgjengelig på produkter som støtter denne
funksjonen.
Følg denne fremgangsmåten for å fjerne HP-gjenopprettingspartisjonen:
1.
Skriv inn
recovery
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
HP Recovery Manager
.
2.
Velg
Fjern gjenopprettingspartisjonen
og følg veiledningen på skjermen.
Tilbakestilling og gjenoppretting
61
Sample