HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 7 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 83
Spare batteristrøm
..........................................................................................................
36
Avhende et brukt batteri
.................................................................................................
37
Sette inn et batteri
..........................................................................................................
37
Bruke nettstrøm
................................................................................................................................
38
7
Sikkerhet
....................................................................................................................................................
39
Beskytte datamaskinen
.......................................................................................................................................
39
Bruke passord
......................................................................................................................................................
39
Angi passord i Windows
....................................................................................................................
40
Angi passord i Computer Setup
.........................................................................................................
40
Administrere et BIOS-administratorpassord
....................................................................................
41
Oppgi et BIOS-administratorpassord
.............................................................................
43
Bruke DriveLock-sikkerhetsalternativene
........................................................................................
43
Velge Automatisk DriveLock (kun utvalgte produkter)
..................................................
43
Aktivere Automatisk DriveLock
....................................................................
43
Deaktivere Automatisk DriveLock
................................................................
44
Oppgi et automatisk DriveLock-passord
.....................................................
45
Velge manuell DriveLock
................................................................................................
45
Angi DriveLock-passord
................................................................................
46
Aktivere DriveLock og angi DriveLock-brukerpassordet
................................................
46
Disabling DriveLock
........................................................................................................
47
Oppgi et DriveLock-passord
...........................................................................................
48
Endre DriveLock-passord
................................................................................................
49
Bruke Windows Hello (kun på enkelte modeller)
................................................................................................
49
Bruke antivirusprogramvare
...............................................................................................................................
49
Bruke brannmurprogramvare
.............................................................................................................................
50
Installere programvareoppdateringer
................................................................................................................
50
Bruke HP Client Security (kun på enkelte produkter)
..........................................................................................
50
Bruke HP Touchpoint Manager (kun på enkelte produkter)
................................................................................
50
Bruke en valgfri tyverisikringskabel (kun på enkelte produkter)
.......................................................................
51
Bruke
ƬQJHUDYWU\NNOHVHU
(kun på enkelte produkter)
.........................................................................................
51
Plasseringen av
ƬQJHUDYWU\NNOHVHUHQ
..............................................................................................
51
8
Vedlikehold
.................................................................................................................................................
52
Forbedre ytelsen
..................................................................................................................................................
52
Bruke Diskdefragmentering
..............................................................................................................
52
Bruke Diskopprydding
.......................................................................................................................
52
Bruke HP 3D DriveGuard (kun på enkelte produkter)
.......................................................................
52
Fastslå HP 3D DriveGuard-status
...................................................................................
53
Oppdatere programmer og drivere
.....................................................................................................................
53
Rengjøre datamaskinen
......................................................................................................................................
53
vii
Sample