HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 69 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 83
VIKTIG:
Gjenoppretting ved hjelp av HP Recovery Manager bør brukes som en siste utvei for å løse
datamaskinproblemer.
HP-gjenopprettingsmedier må brukes hvis datamaskinens harddisk svikter. Hvis du ikke allerede har
opprettet et gjenopprettingsmedium, kan du se
Lage HP-gjenopprettingsmedier (kun på enkelte
produkter)
på side
56
.
Hvis du skal bruke alternativet Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (kun på enkelte produkter), må du
bruke HP-gjenopprettingsmedier. Hvis du ikke allerede har opprettet et gjenopprettingsmedium, kan du
se
Lage HP-gjenopprettingsmedier (kun på enkelte produkter)
på side
56
.
Hvis datamaskinen ikke tillater at det lages HP-gjenopprettingsmedier eller hvis HP-
gjenopprettingsmedier ikke fungerer, kan du
VNDƫH
gjenopprettingsmedier til systemet fra kundestøtte.
Se heftet
Worldwide Telephone Numbers
(internasjonale telefonnumre) som fulgte med datamaskinen.
Du
ƬQQHU
også kontaktinformasjon på HPs nettsted. Gå til
support
, velg et land eller
et område og følg veiledningen på skjermen.
VIKTIG:
HP Recovery Manager vil ikke automatisk sørge for sikkerhetskopiering av personlige data. Du må
sikkerhetskopiere alle personlige data du vil beholde, før du starter gjenopprettingen.
Du kan velge blant følgende gjenopprettingsalternativer når du bruker HP-gjenopprettingsmedier:
MERK:
Bare de alternativene som er tilgjengelige for datamaskinen, vises når du starter
gjenopprettingsprosessen.
Systemgjenoppretting – Installerer operativsystemet på nytt og
NRQƬJXUHUHU
deretter innstillingene for
de fabrikkinstallerte programmene.
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger – Gjenoppretter datamaskinen til til fabrikkstandard ved å slette
alle data fra harddisken og opprette partisjonene på nytt. Deretter installeres det opprinnelige
operativsystemet og de fabrikkinstallerte programmene på nytt.
HP-gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte produkter) muliggjør bare systemgjenoppretting.
Bruke HP-gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte produkter)
Med HP-gjenopprettingspartisjonen kan du foreta en systemgjenoppretting uten at du trenger
gjenopprettingsplater eller en minnepenn for gjenoppretting. Denne typen gjenoppretting kan bare brukes
hvis harddisken fortsatt fungerer.
Slik starter du HP Recovery Manager fra HP-gjenopprettingspartisjonen:
VIKTIG:
Når det gjelder nettbrett med avtakbart tastatur, kobler du tastaturet til tastaturdokken før du
utfører disse trinnene (kun på enkelte produkter).
1.
Skriv
recovery
i søkefeltet på oppgavelinjen, velg
Recovery Manager
, og velg
HP Recovery
Environment
.
– eller –
For datamaskiner eller nettbrett med festet tastatur trykker du på
f11
mens datamaskinen starter, eller
trykk og hold
f11
mens du trykker på strømknappen.
Nettbrett uten tastatur:
Slå på eller omstart nettbrettet, og hold deretter straks volumøkningsknappen inne. Velg
f11
.
– eller –
Slå på eller omstart nettbrettet, og hold deretter straks volumreduksjonsknappen inne. Velg
f11
.
Tilbakestilling og gjenoppretting
59
Sample