HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 68 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 83
For mer informasjon og
ƮHUH
fremgangsmåter kan du se Kom i gang-appen.
Velg
Start
-knappen, og velg deretter
Komme i gang
-appen.
Tilbakestilling og gjenoppretting
Det er
ƮHUH
alternative måter å gjenopprette systemet på. Velg den metoden som passer best for din
situasjon og ditt kunnskapsnivå:
VIKTIG:
Ikke alle metodene er tilgjengelig på alle produkter.
Windows tilbyr
ƮHUH
alternativer for gjenoppretting fra sikkerhetskopiering, oppdatering av
datamaskinen og tilbakestilling av datamaskinen til sin opprinnelige tilstand. Du
ƬQQHU
ƮHUH
opplysninger i Kom i gang-appen.
Velg
Start
-knappen, og velg deretter
Kom i gang
-appen.
Hvis du må løse problemer med forhåndsinstallerte programer eller drivere, bruker du alternativet
Installer drivere og/eller programmer på nytt i HP Recovery Manager (kun utvalgte produkter) for å
installere enkeltprogrammer eller drivere på nytt.
Skriv
recovery
i søkefeltet på oppgavelinjen, velg
HP Recovery Manager
og velg deretter
Installer drivere og/eller programmer på nytt
, og følg instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil gjenopprette Windows-partisjonen til det opprinnelige fabrikkinnholdet, kan du velge
alternativet for systemgjenoppretting fra HP-gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte produkter)
eller bruke HP-gjenopprettingsmediene. Se
Gjenoppretting med HP Recovery Manager
på side
58
for å
få mer informasjon. Hvis du ikke allerede har opprettet et gjenopprettingsmedium, kan du se
Lage HP-
gjenopprettingsmedier (kun på enkelte produkter)
på side
56
.
Hvis du vil gjenopprette datamaskinens opprinnelige fabrikkpartisjon og -innhold eller har byttet ut
harddisken, kan du på utvalgte produkter bruke alternativet Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger for HP-
gjenopprettingsmedier. Se
Gjenoppretting med HP Recovery Manager
på side
58
for å få mer
informasjon.
Hvis du ønsker å fjerne gjenopprettingspartisjonen for å få mer plass på harddisken, har HP Recovery
Manager alternativet Fjern gjenopprettingspartisjonen på enkelte produkter.
Se
Fjerne HP-gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte produkter)
på side
60
for å få mer
informasjon.
Gjenoppretting med HP Recovery Manager
Ved hjelp av HP Recovery Manager-programvaren kan du gjenopprette datamaskinen til fabrikkstandard med
HP-gjenopprettingsmedier du enten har opprettet eller mottatt fra HP, eller du kan bruke HP-
gjenopprettingspartisjonen (kun på enkelte produkter). Hvis du ikke allerede har opprettet et
gjenopprettingsmedium, kan du se
Lage HP-gjenopprettingsmedier (kun på enkelte produkter)
på side
56
.
Hva du må vite før du setter i gang
HP Recovery Manager gjenoppretter bare programvare som er installert fra fabrikk. Når det gjelder
programvare som ikke følger med datamaskinen, må du enten laste ned programvaren fra
produsentens nettsted eller installere den på nytt fra mediene du får fra produsenten.
58
Kapittel 9
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Sample