HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 67 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 83
Du kan bruke Windows-verktøy til å lage systemgjenopprettingspunkter og sikkerhetskopier av
personlig informasjon. Se
Bruke Windows-verktøy
på side
57
.
Hvis datamaskinen viser gjenopprettingspartisjonen og Windows-partisjonen, kan du bruke HP
Recovery Manager til å lage gjenopprettingsmedier etter at du har
NRQƬJXUHUW
datamaskinen. HP-
gjenopprettingsmedier kan brukes til å utføre systemgjenoppretting hvis harddisken blir ødelagt.
Systemgjenoppretting installerer opperativsystemet og programvaren som var på enheten da den kom
fra fabrikken, og
NRQƬJXUHUHU
deretter innstillingene for programmene. HP-gjenopprettingsmedier kan
også brukes til å tilpasse systemet eller gjenopprette fabrikkdiskbildet når du bytter ut harddisken.
Det er bare mulig å lage ett sett med gjenopprettingsmedier. Vær forsiktig med disse
gjenopprettingsverktøyene, og oppbevar dem på et trygt sted.
HP Recovery Manager undersøker datamaskinen og fastslår hvilken lagringskapasitet mediene
krever.
Når du skal lage gjenopprettingsplater, må datamaskinen ha en optisk stasjon med mulighet til å
skrive til DVD-plater, og du må bruke tomme DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL- eller DVD+R DL-plater av
høy kvalitet. Ikke bruk omskrivbare plater som CD±RW-, DVD±RW-, tolags DVD±RW- eller BD-RE-
plater (omskrivbare Blu-ray). Disse er ikke kompatible med HP Recovery Manager-programvaren.
Du kan også bruke en tom minnepenn av høy kvalitet.
Hvis datamaskinen ikke har en integrert optisk stasjon med mulighet for å skrive til DVD, og du vil
lage DVD-gjenopprettingsmedier, kan du bruke en ekstern optisk stasjon (kjøpes separat) for å
lage gjenopprettingsplater. Hvis du bruker en ekstern optisk stasjon, må den være koblet direkte til
en USB-port på datamaskinen. Stasjonen kan ikke være koblet til en USB-port på en ekstern enhet,
for eksempel en USB-hub. Hvis du ikke kan lage DVD-medier selv, kan du få gjenopprettingsplater
for datamaskinen fra HP. Se heftet
Worldwide Telephone Numbers
(internasjonale telefonnumre)
som fulgte med datamaskinen. Du
ƬQQHU
også kontaktinformasjon på HPs nettsted. Gå til
support
, velg land eller region og følg veiledningen på skjermen.
Pass på at datamaskinen er koblet til strømnettet før du begynner å lage gjenopprettingsmedier.
Denne prosessen kan ta en time eller mer. Ikke forstyrr denne prosessen.
Hvis det blir nødvendig, kan du avslutte programmet før du er ferdig med å lage alle
gjenopprettingsplatene. HP Recovery Manager vil fullføre brenningen av den gjeldende DVD-
platen. Neste gang du åpner HP Recovery Manager, vil du bli spurt om du vil fortsette.
Slik lager du HP-gjenopprettingsmedier:
VIKTIG:
For nettbrett med avtakbart tastatur kobler du tastaturet til tastaturdokken før du utfører disse
trinnene.
1.
Skriv inn
recovery
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter
HP Recovery Manager
.
2.
Velg
Opprett gjenopprettingsmedier
, og følg deretter veiledningen på skjermen.
Hvis du blir nødt til å gjenopprette systemet, kan du se
Gjenoppretting med HP Recovery Manager
på side
58
.
Bruke Windows-verktøy
Du kan lage systemgjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier av personlig informasjon ved hjelp av
Windows-verktøy.
MERK:
Hvis lagringsplassen er 32 GB eller mindre, blir Microsoft Systemgjenoppretting som standard slått
av.
Bruke Windows-verktøy
57
Sample