HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 66 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 83
9
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Dette kapittelet inneholder informasjon om følgende prosesser. Informasjonen i kapittelet er
standardprosedyre for de
ƮHVWH
produkter.
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
Gjenopprette systemet
Se HP Support Assistant-appen for å få mer informasjon.
Skriv inn
support
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
VIKTIG:
Hvis du skal utføre gjenopprettingsprosedyrene på et nettbrett, må nettbrettets batteri være minst
70 % ladet før du starter gjenopprettingsprosessen.
VIKTIG:
For nettbrett med avtakbart tastatur kobler du tastaturet til tastaturdokken før du starter
gjenopprettingsprosessen.
Lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
Følgende metoder for å lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier, er bare tilgjengelige på enkelte
produkter. Velg en metode som er tilgjengelig for den aktuelle datamaskinmodellen.
Når du har
NRQƬJXUHUW
datamaskinen, bruker du HP Recovery Manager til å lage HP-
gjenopprettingsmedier. Dette trinnet lager en sikkerhetskopi av HP-gjenopprettingspartisjonen på
datamaskinen. Sikkerhetskopien kan brukes til å installere det opprinnelige operativsystemet på nytt i
tilfelle harddisken blir skadet eller byttes ut. Se
Lage HP-gjenopprettingsmedier (kun på enkelte
produkter)
på side
56
for å få mer informasjon om å lage gjenopprettingsmedier. Se
Bruke Windows-
verktøy
på side
57
for å få informasjon om gjenopprettingsalternativene som er tilgjengelige ved bruk
av gjenopprettingsmedier.
Bruk Windows-verktøy for å lage systemgjenopprettingspunkter og sikkerhetskopier av personlig
informasjon.
Se
Gjenoppretting med HP Recovery Manager
på side
58
for å få mer informasjon.
MERK:
Hvis lagringsplassen er 32 GB eller mindre, blir Microsoft Systemgjenoppretting som standard
slått av.
Lage HP-gjenopprettingsmedier (kun på enkelte produkter)
Undersøk om det
ƬQQHV
en gjenopprettingspartisjon eller en Windows-partisjon, dersom dette er mulig. Velg
Filutforsker
fra
Start
-menyen, og velg deretter
Denne datamaskinen
.
Hvis datamaskinen ikke viser Windows-partisjonen og gjenopprettingspartisjonen, kan du
VNDƫH
gjenopprettingsmedier til systemet fra kundestøtten. Se heftet
Worldwide Telephone Numbers
(internasjonale telefonnumre) som fulgte med datamaskinen. Du
ƬQQHU
også kontaktinformasjon på
HPs nettsted. Gå til
support
, velg land eller region og følg veiledningen på
skjermen.
56
Kapittel 9
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Sample