HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 6 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 83
Trykke
................................................................................................................................................
24
Zoome/knipe med to
ƬQJUH
..............................................................................................................
24
Rulle med to
ƬQJUH
(kun styrepute)
..................................................................................................
25
Trykke med to
ƬQJUH
(kun styrepute)
...............................................................................................
25
)LUH²ƬQJHU²WU\NN
(kun styrepute)
.....................................................................................................
25
Sveip med tre
ƬQJUH
(kun styrepute)
................................................................................................
26
Dra med én
ƬQJHU
(kun berøringsskjerm)
.........................................................................................
26
Bruke tastatur og valgfri mus
.............................................................................................................................
26
Bruke den integrerte numeriske tastgruppen (kun på enkelte produkter)
......................................
27
5
Underholdningsfunksjoner
...........................................................................................................................
28
Bruke webkamera (kun på enkelte produkter)
....................................................................................................
28
Bruke lyd
..............................................................................................................................................................
28
Koble til høyttalere
............................................................................................................................
28
Koble til hodetelefoner
.....................................................................................................................
28
Koble til hodesett
..............................................................................................................................
29
Bruke lydinnstillinger
........................................................................................................................
29
Bruke video
..........................................................................................................................................................
29
Koble til videoenheter med en VGA-kabel (kun på enkelte produkter)
............................................
30
Koble til en DisplayPort-enhet
..........................................................................................................
30
Oppdage og koble til kablede skjermer med MultiStream Transport
..............................................
31
Koble skjermer til datamaskiner med
$0'²JUDƬNN
(med en hub (tilleggsutstyr))
.......
31
Finne og koble til Miracast-kompatible trådløse skjermer (kun på enkelte produkter)
..................
31
6
Strømstyring
...............................................................................................................................................
32
Avslutte (slå av) datamaskinen
...........................................................................................................................
32
Bruke HP Fast Charge (kun på enkelte produkter)
..............................................................................................
32
Angi strømalternativer
........................................................................................................................................
33
Bruke strømsparingsmoduser
..........................................................................................................
33
Starte og avslutte hvilemodus
.......................................................................................
33
Starte og avslutte brukerinitiert dvalemodus (kun på enkelte modeller)
.....................
33
Bruke strømmåleren og strøminnstillinger
....................................................................
34
Angi passordbeskyttelse ved reaktivering
.....................................................................
34
Bruke batteristrøm
............................................................................................................................
35
Finne mer informasjon om batterier
..............................................................................
35
Bruke HP Batterisjekk
.....................................................................................................
35
Vise hvor mye strøm batteriet har igjen
.........................................................................
36
Maksimere batteriets utladingstid
.................................................................................
36
Håndtere lavt batterinivå
................................................................................................
36
Fastslå lavt batterinivå
.................................................................................
36
Tiltak ved lavt batterinivå
............................................................................
36
vi
Sample