HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 56 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 83
Angi DriveLock-passord
Følg denne fremgangsmåten når du skal angi et DriveLock-hovedpassord:
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på på/av-knappen, og trykk på
f10
når HP-logoen vises for å åpne Computer Setup.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå nettbrettet av.
2.
Trykk på/av-knappen i kombinasjon med volum ned-knappen til oppstartsmenyen vises, og
trykk deretter på
f10
for å åpne Computer Setup.
2.
Velg
Sikkerhet
, foreta valg for
Harddiskverktøy
velg
DriveLock / Automatisk DriveLock
og trykk
deretter på
enter
.
3.
Velg harddisken du vil beskytte, og trykk deretter
enter
.
4.
Velg
Angi DriveLock-hovedpassord
, og trykk på
enter
.
5.
Les advarselen.
6.
Følg veiledningen på skjermen for å angi et DriveLock-hovedpassord.
MERK:
Du kan aktivere DriveLock og angi DriveLock-brukerpassordet før du går ut av Computer Setup.
Se
Aktivere DriveLock og angi DriveLock-brukerpassordet
på side
46
for å få mer informasjon.
7.
For å avslutte Computer Setup velger du
Main
(hoved),
Save Changes and Exit
(lagre endringer og
avslutt), og deretter
Yes
(ja).
Aktivere DriveLock og angi DriveLock-brukerpassordet
Følg denne fremgangsmåten når du skal aktivere DriveLock og angi DriveLock-hovedpassordet:
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på på/av-knappen, og trykk på
f10
når HP-logoen vises for å åpne Computer Setup.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå nettbrettet av.
2.
Trykk på/av-knappen i kombinasjon med volum ned-knappen til oppstartsmenyen vises, og
trykk deretter på
f10
for å åpne Computer Setup.
2.
Velg
Sikkerhet
, velg
Harddiskverktøy
, velg
DriveLock / Automatisk DriveLock
og trykk deretter på
enter
.
3.
Velg harddisken du vil beskytte, og trykk deretter
enter
.
4.
Velg
Aktivere DriveLock
og trykk deretter på
enter
.
5.
Les advarselen.
46
Kapittel 7
Sikkerhet
Sample