HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 55 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 83
Oppgi et automatisk DriveLock-passord
Du vil ikke bli bedt om å angi DriveLock-passordet for å låse opp stasjonen når Automatisk DriveLock er
aktivert og stasjonen fortsatt er tilkoblet den opprinnelige datamaskinen. Dersom stasjonen imidlertid blir
Ʈ\WWHW
til en annen datamaskin, eller dersom systemkortet blir byttet ut på den opprinnelige datamaskinen,
vil du bli bedt å oppgi DriveLock-passordet.
Dersom dette skjer, oppgir du BIOS-administratorpassordet for den opprinnelige datamaskinen (med de
samme tastene som du brukte til å angi passordet) og trykker på
enter
når ledeteksten for
DriveLock-
administratorpassordet
vises.
Hvis du skriver passordet feil to ganger, må du slå av datamaskinen og forsøke på nytt.
Velge manuell DriveLock
FORSIKTIG:
For å unngå at den DriveLock-beskyttede harddisken blir låst for godt, bør du skrive ned bruker-
og hovedpassordet for DriveLock og lagre disse på et trygt sted utenom datamaskinen. Hvis du glemmer
begge DriveLock-passordene, blir harddisken låst for godt og kan ikke lenger brukes.
For å ta i bruk DriveLock-beskyttelsen manuelt på en intern harddisk må du angi et hovedpassord, og
DriveLock må være aktivert i Computer Setup. Vær oppmerksom på følgende ved bruk av DriveLock-
beskyttelse:
Når DriveLock-beskyttelsen er brukt på en harddisk, må du angi enten DriveLock-brukerpassordet eller -
hovedpassordet for å få tilgang til harddisken.
Eieren av DriveLock-brukerpassordet bør være den daglige brukeren av den beskyttede harddisken.
Eieren av DriveLock-hovedpassordet kan enten være systemadministratoren eller den daglige brukeren.
DriveLock-brukerpassordet og DriveLock-hovedpassordet kan være identiske.
Bruke passord
45
Sample