HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 53 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 83
Oppgi et BIOS-administratorpassord
Når meldingen
BIOS administrator password
(BIOS-administratorpassord) vises, oppgir du passordet (med
de samme tastene som du brukte til å angi passordet) og trykker på
enter
. Hvis du skriver inn feil BIOS-
administratorpassord 3 ganger, må du starte datamaskinen på nytt og prøve igjen.
Bruke DriveLock-sikkerhetsalternativene
DriveLock-beskyttelse hindrer uautorisert tilgang til innholdet på harddisken. DriveLock kan bare brukes på
datamaskinens interne harddisk(er). Når DriveLock-beskyttelsen brukes på en stasjon, må du taste inn riktig
passord for å få tilgang til stasjonen. Stasjonen må settes inn i datamaskinen eller en avansert portreplikator
for å låses opp.
DriveLock-sikkerhetsalternativene kommer med de følgende funksjonene:
Automatisk DriveLock
– Se
Velge Automatisk DriveLock (kun utvalgte produkter)
på side
43
.
Angi DriveLock-hovedpassord
– Se
Velge manuell DriveLock
på side
45
.
Aktivere DriveLock
– Se
Aktivere DriveLock og angi DriveLock-brukerpassordet
på side
46
.
Velge Automatisk DriveLock (kun utvalgte produkter)
BIOS-administratorpassordet må angis før du kan aktivere Automatisk DriveLock. Når Automatisk DriveLock
er aktivert, opprettes det et vilkårlig DriveLock-brukerpassord og et DriveLock-hovedpassord som avledes fra
BIOS-administratorpassordet. Når datamaskinen blir slått på, låser det vilkårlige brukerpassordet automatisk
opp stasjonen. Hvis stasjonen blir
Ʈ\WWHW
til en annen datamaskin, låser du opp stasjonen ved å angi BIOS-
administratorpassordet for den opprinnelige datamaskinen ved ledeteksten for DriveLock-passordet.
Aktivere Automatisk DriveLock
Følg disse trinnene for å aktivere Automatisk DriveLock:
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
1.
Slå datamaskinen av.
2.
Trykk på på/av-knappen, og trykk på
f10
når HP-logoen vises for å åpne Computer Setup.
Nettbrett uten tastatur:
1.
Slå nettbrettet av.
2.
Trykk på/av-knappen i kombinasjon med volum ned-knappen til oppstartsmenyen vises, og
trykk deretter på
f10
for å åpne Computer Setup.
2.
Ved ledeteksten for BIOS-administratorpassordet oppgir du BIOS-administratorpassordet og trykker på
enter
.
3.
Velg
Sikkerhet
, velg
Harddiskverktøy
, velg
DriveLock / Automatisk DriveLock
og trykk deretter på
enter
.
4.
Bruk
enter
-tasten, venstre museknapp eller berøringsskjermen for å velge avmerkingsboksen
Automatisk DriveLock
.
5.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på
Lagre
-ikonet og følger
veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved)
>
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter enter.
Bruke passord
43
Sample