HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 52 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 83
6.
Skriv passordet på nytt som en bekreftelse, når du blir bedt om det.
7.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på
Save
(Lagre)-ikonet og følger
veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Slette et BIOS-administratorpassord
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
Skru på eller omstart datamaskinen, trykk så
f10
når HP-symbolet vises for å åpne Computer
Setup.
Nettbrett uten tastatur:
Slå nettbrettet av. Trykk på/av-knappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på
f10
for å åpne Computer Setup.
2.
Angi gjeldende administratorpassord for BIOS.
3.
Velg
Sikkerhet
, belg
Endre administratorpassord for BIOS
eller
Endre passord
(bare enkelt produkter),
og trykk deretter på
enter
.
4.
Skriv det gjeldende passordet når du blir bedt om det.
5.
Når du blir bedt om å oppgi det nye passordet, lar du feltet stå åpent og trykker på
enter
.
6.
Når du blir bedt om å oppgi det nye passordet på nytt, lar du feltet stå åpent og trykker på
enter
.
7.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på
Save
(Lagre)-ikonet og følger
veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
42
Kapittel 7
Sikkerhet
Sample