HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 51 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 83
Passord
Funksjon
DriveLock-brukerpassord*
Beskytter tilgangen til den interne harddisken som er beskyttet
av DriveLock, og angis under DriveLock-passord i
aktiveringsprosessen.
*Se følgende emner for å få informasjon om disse passordene.
Administrere et BIOS-administratorpassord
Følg denne fremgangsmåten for å angi, endre eller slette dette passordet:
Angi et nytt BIOS-administratorpassord
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
Skru på eller omstart datamaskinen, trykk så
f10
når HP-symbolet vises for å åpne Computer
Setup.
Nettbrett uten tastatur:
Slå nettbrettet av. Trykk på/av-knappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på
f10
for å åpne Computer Setup.
2.
Velg
Sikkerhet
, velg
Opprett administratorpassord for BIOS
eller
Sett opp administratorpassord for
BIOS
(bare enkelte produkter), og trykk deretter på
enter
.
3.
Skriv et passord når du blir bedt om det.
4.
Skriv passordet på nytt som en bekreftelse, når du blir bedt om det.
5.
Når du skal lagre endringene og avslutte Computer Setup, klikker du på
Save
(Lagre)-ikonet og følger
veiledningen på skjermen.
– eller –
Velg
Main
(Hoved) >
Save Changes and Exit
(Lagre endringer og avslutt), og trykk deretter
enter
.
Endringene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt.
Endre et BIOS-administratorpassord
1.
Start Computer Setup.
Datamaskiner eller nettbrett med tastatur:
Skru på eller omstart datamaskinen, trykk så
f10
når HP-symbolet vises for å åpne Computer
Setup.
Nettbrett uten tastatur:
Slå nettbrettet av. Trykk på/av-knappen i kombinasjon med volum ned-knappen til
oppstartsmenyen vises, og trykk deretter på
f10
for å åpne Computer Setup.
2.
Angi gjeldende administratorpassord for BIOS.
3.
Velg
Sikkerhet
, velg
Endre administratorpassord for BIOS
eller
Endre passord
(bare enkelte
produkter), og trykk deretter på
enter
.
4.
Skriv det gjeldende passordet når du blir bedt om det.
5.
Skriv det nye passordet når du blir bedt om det.
Bruke passord
41
Sample