HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 50 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 83
BIOS-administrator-, oppstarts- og DriveLock-passordene angis i Computer Setup og administreres av
system-BIOS.
Windows-passord angis bare i Windows-operativsystemet.
Hvis du glemmer både DriveLock-brukerpassordet og DriveLock-hovedpassordet som er angitt i
Computer Setup, vil harddisken som er beskyttet av passordene, være låst permanent og kan ikke
lenger brukes.
Du kan bruke det samme passordet for en funksjon i Computer Setup og for en sikkerhetsfunksjon i Windows.
Bruk følgende tips når du skal opprette og lagre passord:
Når du skal opprette et passord, må du følge kravene som er angitt i programmet.
Ikke bruk det samme passordet til
ƮHUH
programmer eller nettsteder, og ikke gjenbruk Windows-
passordet til noe annet program eller nettsted.
Bruk Password Manager i HP Client Security til å oppbevare brukernavn og passord for alle nettsteder og
programmer. Du kan trygt lese dem i fremtiden hvis du ikke husker dem.
Ikke lagre passordene i en
ƬO
på datamaskinen.
Tabellene nedenfor viser mye brukte Windows- og BIOS-administratorpassord og beskriver deres funksjoner.
Angi passord i Windows
Passord
Funksjon
Administratorpassord*
Beskytter tilgangen til en konto på administratornivå i Windows.
MERK:
Angivelse av administratorpassord for Windows
fastsetter ikke administratorpassordet for BIOS.
Brukerpassord*
Beskytter tilgangen til en brukerkonto i Windows.
*For informasjon om hvordan du angir et Windows administratorpassord eller et brukerpassord, kan du skrive
support
i søkeboksen
på oppgavelinen, og deretter velge applikasjonen
HP Support Assistant
.
Angi passord i Computer Setup
Passord
Funksjon
BIOS-administratorpassord*
Beskytter tilgangen til Computer Setup.
MERK:
Hvis funksjoner er aktivert for å hindre fjerning av BIOS-
administratorpassord, er det ikke sikkert du kan fjerne det før
disse funksjonene har blitt deaktivert.
Oppstartpassord
Må oppgis hver gang du slår på eller omstarter
datamaskinen.
Hvis du glemmer oppstartpassordet, kan du ikke slå på eller
omstarte datamaskinen.
DriveLock-hovedpassord*
Beskytter tilgangen til den interne harddisken som er beskyttet
av DriveLock, og angis under DriveLock-passord i
aktiveringsprosessen. Det brukes også til å fjerne DriveLock-
beskyttelsen.
40
Kapittel 7
Sikkerhet
Sample