HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 48 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 83
Bruke nettstrøm
ADVARSEL:
Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke strømadapteren som fulgte med datamaskinen, en
ny adapter fra HP eller en kompatibel adapter som er kjøpt fra HP.
MERK:
Du
ƬQQHU
mer informasjon om tilkobling til strømnettet på
Installeringsveiledning
-plakaten som
følger med datamaskinen.
Nettstrøm leveres via en godkjent strømadapter eller tilleggsutstyr som en forankrings- eller
utvidelsesenhet.
Koble datamaskinen til strømnettet i følgende situasjoner:
Når du lader eller kalibrerer et batteri
Når du installerer eller endrer systemprogramvare
Når du skriver informasjon til en CD-, DVD- eller BD-plate (kun på enkelte produkter)
Når du utfører Diskdefragmentering
Når du utfører sikkerhetskopiering eller gjenoppretting
Når du kobler datamaskinen til strømnettet, skjer følgende:
Batteriet begynner å lades.
Hvis datamaskinen er slått på, endres utseendet på strømmålerikonet i oppgavelinjen.
Når du kobler datamaskinen fra strømnettet, skjer følgende:
Datamaskinen går over til batteridrift.
Skjermens lysstyrke reduseres automatisk for å forlenge batteriets driftstid.
38
Kapittel 6
Strømstyring
Sample