HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 47 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 83
Koble fra eksterne enheter som ikke brukes og som ikke er koblet til en ekstern strømkilde.
Stopp, deaktiver eller ta ut eventuelle eksterne minnekort som ikke er i bruk.
Reduser skjermens lysstyrke.
Sett datamaskinen i hvilemodus eller slå den av før du forlater arbeidet.
Avhende et brukt batteri
Når et batteri har nådd slutten av sin levetid, skal det ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Følg lokale lover og forskrifter om avhending av batterier.
Sette inn et batteri
Batteriet eller batteriene i produktet kan ikke på noen enkel måte skiftes ut av brukerne selv. Fjerning eller
utskifting av batteriet kan ha betydning for garantidekningen. Ta kontakt med kundestøtte hvis et batteri ikke
lenger holder på ladingen.
Angi strømalternativer
37
Sample