HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 46 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 83
Vise hvor mye strøm batteriet har igjen
Før pekeren over
Strømmåler
-ikonet
.
Maksimere batteriets utladingstid
Batteriets utladingstid varierer, avhengig av funksjonene du bruker mens du benytter batteristrøm. Den
maksimale utladingstiden blir gradvis kortere fordi batteriets lagringskapasitet naturlig reduseres.
Tips om maksimering av batteriets utladingstid:
Reduser skjermens lysstyrke.
Velg
Strømsparer
-innstillingen under Strømalternativer.
Håndtere lavt batterinivå
Dette avsnittet beskriver innstillingene forvarsler og systemresponser som er angitt fra fabrikken. Noen av
varslene og systemresponsene ved lavt batterinivå kan endres i Strømalternativer. Strømalternativer-
innstillingene har ingen betydning for datamaskinens lamper.
Skriv inn
Strømalternativer
i søkeboksen i oppgavelinjen, og velg deretter
Strømalternativer
.
Fastslå lavt batterinivå
Når et batteri som er datamaskinens eneste strømkilde, får et lavt eller kritisk lavt batterinivå, vil følgende
skje:
Batterilampen (kun på enkelte produkter) angir lavt eller kritisk lavt batterinivå.
– eller –
Strømmåler
-ikonet
viser et varsel om lavt eller kritisk lavt batterinivå.
Hvis datamaskinen er på eller i hvilemodus, vil den bli værende i hvilemodus en kort stund, før den slår seg av
og du mister data som ikke er lagret.
Tiltak ved lavt batterinivå
Tiltak ved lavt batterinivå med tilgang til en ekstern strømkilde
Koble til en av følgende enheter:
Strømadapter
Forankrings- eller utvidelsesenhet (tilleggsutstyr)
Valgfri strømadapter som er kjøpt som tilleggsutstyr fra HP
Tiltak ved lavt batterinivå uten tilgang til en strømkilde
Hvis du ikke har noen strømkilde tilgjengelig når batterinivået er lavt, lagrer du alt arbeid og slår
datamaskinen av.
Spare batteristrøm
Velg
Strømsparer
-innstillingen under Strømalternativer.
Slå av trådløse og LAN-tilkoblinger og avslutt modemprogrammer når du ikke bruker dem.
36
Kapittel 6
Strømstyring
Sample