HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 45 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 83
Bruke batteristrøm
Datamaskinen går på batteristrøm når den ikke er koblet til en ekstern strømkilde. Brukstiden til batteriet i
datamaskinen varierer, avhengig av innstillingene for strømstyring, programmene som kjøres på
datamaskinen, skjermens lysstyrke, eksterne enheter som er koblet til datamaskinen, og andre faktorer. Hvis
du lar batteriet bli stående i datamaskinen, lades det så lenge datamaskinen er koblet til strømnettet. Du er
også beskyttet mot å miste data hvis strømmen går. Hvis datamaskinen har et ladet batteri og får
vekselstrøm fra strømnettet, går datamaskinen over til batteridrift hvis du kobler fra strømadapteren på
datamaskinen eller det forekommer en strømstans.
MERK:
Skjermens lysstyrke reduseres automatisk for å forlenge batteridriftstiden når nettstrømmen kobles
fra. Enkelte datamaskinmodeller kan veksle mellom
JUDƬVNH
moduser for å øke batteridriftstiden.
Finne mer informasjon om batterier
Slik får du tilgang til batteriinformasjon:
1.
Skriv inn
support
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
2.
Velg
Min PC
, velg kategorien
Diagnostikk og verktøy
, og velg deretter
HP Batterisjekk
. Hvis HP
Batterisjekk indikerer at batteriet bør byttes ut, tar du kontakt med kundestøtte.
HP Support Assistant inneholder følgende verktøy og informasjon om batteriet.
HP Batterisjekk-verktøy for å teste batteriytelsen
Informasjon om kalibrering, strømstyring og riktig stell og oppbevaring for å oppnå maksimal
batteridriftstid
Informasjon om batterityper,
VSHVLƬNDVMRQHU±
livssykluser og kapasitet
Bruke HP Batterisjekk
Utfør HP Batterisjekk i HP Support Assistant-appen hvis du vil overvåke statusen til batteriet ditt, eller hvis
batteriet ikke lenger holder ordentlig på ladingen. Hvis HP Batterisjekk indikerer at batteriet bør byttes ut, tar
du kontakt med kundestøtte.
Bruke HP Batterisjekk:
1.
Koble strømadapteren til datamaskinen.
MERK:
Datamaskinen må være koblet til strømnettet for at Batterisjekk skal fungere riktig.
2.
Skriv inn
support
i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
3.
Velg
Min PC
, velg kategorien
Diagnostikk og verktøy
, og velg deretter
HP Batterisjekk
. Hvis HP
Batterisjekk indikerer at batteriet bør byttes ut, tar du kontakt med kundestøtte.
Batterisjekk undersøker batteriet og dets celler for å
ƬQQH
ut om alt virker som det skal, og rapporterer
deretter resultatet.
Angi strømalternativer
35
Sample