HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 44 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 83
Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte dvalemodus. Av/på-lampene tennes, og pågående arbeid hentes
frem på skjermen igjen der du avbrøt det.
MERK:
Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved aktivering, må du skrive inn Windows-passordet før
arbeidet kommer opp på skjermen igjen.
Bruke strømmåleren og strøminnstillinger
Strømmåleren er plassert på Windows-skrivebordet. Strømmåleren gjør det mulig å få rask tilgang til
strøminnstillinger og vise gjenværende batterilading.
Plasser musepekeren over strømmålerikonet
for å vise hvor mange prosent strøm batteriet har
igjen og gjeldende strømstyringsplan.
Hvis du vil bruke Strømalternativer, høyreklikker du på strømmålerikonet
og velger deretter et
alternativ fra listen. Du kan også skrive
strømalternativer
i søkeboksen i oppgavelinjen og
deretter velge
Strømalternativer
.
Forskjellige strømmålerikoner viser om datamaskinen går på batteri eller nettstrøm. Ikonet viser også en
melding hvis batteriet får et lavt eller kritisk lavt batterinivå.
Angi passordbeskyttelse ved reaktivering
Etter du har angitt et passord for datamaskinen, kan du angi at datamaskinen skal be om passord når den
avslutter hvile- eller dvalemodus.
Slik angir du et passord:
1.
Skriv inn
Strømalternativer
i søkeboksen i oppgavelinjen, og velg deretter
Strømalternativer
.
– eller –
Høyreklikk på
Strømmåler-ikonet
, og velg deretter
Strømalternativer
.
2.
Velg
Start
, velg
Innstillinger
, velg
Kontoer
, velg
Påloggingsalternativer
, velg
Passord
, velg
Legg til
,
og følg deretter veiledningen på skjermen for å angi et passord.
3.
Lukk
Strømalternativer
.
Følg denne fremgangsmåten for å kreve passord når datamaskinen aktiveres igjen fra hvile- eller
dvalemodus:
1.
Skriv inn
Strømalternativer
i søkeboksen i oppgavelinjen, og velg deretter
Strømalternativer
.
– eller –
Høyreklikk på
Strømmåler-ikonet
, og velg deretter
Strømalternativer
.
2.
Velg
Start
, velg
Innstillinger
, velg
Kontoer
, velg
Påloggingsalternativer
.
3.
Under
Krev pålogging, Når skal Windows kreve pålogging på nytt når du har vært borte?
, velg
Når PC-
en vekkes fra hvilemodus
.
4.
Velg
Lagre endringer
.
34
Kapittel 6
Strømstyring
Sample