HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 43 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 83
Angi strømalternativer
FORSIKTIG:
Det
ƬQQHV
ƮHUH
velkjente sikkerhetsproblemer når datamaskinen er i hvilemodus. For å unngå
at en uautorisert bruker får tilgang til data på datamaskinen, selv krypterte data, anbefaler HP at du alltid
aktiverer dvalemodus i stedet for hvilemodus når du ikke selv bruker datamaskinen. Dette er spesielt viktig
når du reiser med datamaskinen.
Bruke strømsparingsmoduser
Hvilemodus er aktivert fra fabrikk. Når hvilemodus starter, blinker av/på-lampene og skjermen tømmes. Alt
pågående arbeid lagres i minnet.
FORSIKTIG:
For å redusere risikoen for redusert lyd- og bildekvalitet, tap av lyd eller
videoavspillingsfunksjonalitet eller tap av data må du ikke starte hvilemodus mens du leser fra eller skriver til
en plate eller et eksternt minnekort.
MERK:
Du kan ikke kommunisere via en nettverksforbindelse eller bruke andre funksjoner på datamaskinen
mens den er i hvilemodus.
Starte og avslutte hvilemodus
Når datamaskinen er slått på, kan du starte hvilemodus på følgende måter:
Trykk kort på av/på-knappen.
Velg
Start
-knappen,
Av/på
-ikonetog deretter
Hvilemodus
.
Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte hvilemodus.
Når datamaskinen går ut av hvilemodus, tennes av/på-lampene, og datamaskinen viser skjermbildet slik det
var da du avsluttet.
MERK:
Hvis du har angitt at det skal kreves passord ved reaktivering, må du skrive inn Windows-passordet
før datamaskinen viser dette skjermbildet.
Starte og avslutte brukerinitiert dvalemodus (kun på enkelte modeller)
Du kan aktivere brukerstartet dvalemodus og endre andre strøminnstillinger og tidsavbrudd ved å bruke
Strømalternativer:
1.
Skriv inn
Strømalternativer
i søkeboksen i oppgavelinjen, og velg deretter
Strømalternativer
.
– eller –
Høyreklikk på
Strømmålerikonet
, og velg deretter
Strømalternativer
.
2.
Velg
Velg hva av/på-knappene gjør
i panelet til venstre.
3.
Velg
Endre innstillinger som for øyeblikket er utilgjengelige
, og deretter
Dvalemodus
i området
Når
jeg trykker på av/på-knappen
eller
Når jeg trykker på hvilemodusknappen
.
– eller –
Merk av i boksen
Dvalemodus
under
Innstillinger for avslutning
for å vise alternativet for dvalemodus
på strømmenyen.
4.
Velg
Lagre endringer
.
Angi strømalternativer
33
Sample