HP EliteBook 745 G4 Notebook PC user manual download (Page 42 of 83)

Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 83
6
Strømstyring
MERK:
En datamaskin kan ha en av/på-knapp eller en av/på-bryter. Begrepet
av/på-knapp
som brukes
gjennomgående i denne håndboken, viser til begge typene av/på-kontroller.
Avslutte (slå av) datamaskinen
FORSIKTIG:
Data som ikke er lagret, går tapt når datamaskinen slås av.
Avslutningskommandoen lukker alle åpne programmer, inkludert operativsystemet, og slår deretter av
skjermen og datamaskinen.
Slå datamaskinen av i følgende situasjoner:
Når du trenger tilgang til komponentene inne i datamaskinen
Når du kobler til en ekstern maskinvareenhet, som ikke kan kobles til en USB-port
Når datamaskinen ikke skal brukes og kobles fra strømnettet i en lengre periode
Selv om du kan slå datamaskinen av med av/på-knappen, anbefales det at du bruker Avslutt-kommandoen i
Windows:
MERK:
Hvis datamaskinen er i hvile- eller dvalemodus (kun på enkelte produkter), må du avslutte hvile-
eller dvalemodus ved å trykke kort på av/på-knappen før du kan slå datamaskinen av.
1.
Lagre alt arbeid og lukk alle åpne programmer.
2.
Velg
Start
-knappen,
Av/på
-ikonet og deretter
Avslutt
.
Hvis datamaskinen ikke reagerer på kommandoer og du ikke kan bruke avslutningsprosedyren ovenfor, kan
du følge disse nødprosedyrene i den rekkefølgen de er angitt:
Trykk på
ctrl
+
alt
+
delete
. Velg
Av/på
-ikonet, velg deretter
Avslutt
.
Trykk på og hold inne av/på-knappen i minst 5 sekunder.
Koble datamaskinen fra strømnettet.
Trykk på og hold inne av/på-knappen i minst 15 sekunder.
Bruke HP Fast Charge (kun på enkelte produkter)
HP Fast Charge-funksjonen gjør det mulig å hurtiglade datamaskinens batteri. Fast Charge fungerer på én av
følgende måter, avhengig av datamaskinmodell og strømadapter:
Når gjenværende batterinivå er mellom 0 og 50 %, blir batteriet ladet opp til 50 % av full kapasitet på
mindre enn 30 minutter.
Når gjenværende batterinivå er mellom 0 og 90 %, blir batteriet ladet opp til 90 % av full kapasitet på
mindre enn 90 minutter.
Hvis du vil bruke HP Fast Charge, slår du av datamaskinen og kobler datamaskinens strømadapter til
nettstrøm.
32
Kapittel 6
Strømstyring
Sample